Inzerujte u nás

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Reklama, Vydáno dne: 15. 12. 2005

Následující řádky mají za úkol seznámit Vás s naší reklamní politiku a stručně charakterizovat čtenáře serveru povětrník.

Základní rozdělení počítá s placenou a neplacenou variantou:

a) neplacená varianta - Tento model nabízíme pouze prokazatelně neziskovým projektům. Předpokladem realizace této varianty je samozřejmě vzájemná výměna reklamního prostoru zhruba o stejné velikosti.

b) placená varianta - Tento model je k dispozici jakékoliv obchodní společnosti či jednotlivci a cena této varianty je závislá na typu propagované služby nebo zboží (viz. níže Cenová mapa).

Aktuální cenové rozmezí je od 300,- do 500,- Kč za jeden celý kalendářní měsíc v rozsahu jednoho až dvou reklamních prvků trvale zobrazených na dohodnuté pozici. Na cenu reklamy má, kromě požadovaného množství, také vliv velikost a umístění reklamních prvků.

Cenová mapa inzerce na serveru povětrník:

Firmy (výrobci větrných el., cestovní kaceláře, služby) ... 500,- Kč / 1 měs.
Elektronické informační média ... 500,- Kč / 1 měs.
Ostatní ... 300,- Kč / 1 měs.


Při dlouhodobé inzerci cena dohodou!

Charakteristika čtenářů serveru povětrník
Vzhledem ke spíše lehce odbornému zaměření e-zinu povětrník si vytvořil specifickou skupinu čtenářů, jenž má zhruba následující složení:
60 % čtenářů tvoří turisté, zájemci o historii, památkáři,
20 % čtenářů představují cestovní kanceláře,
20 % čtenářů reprezentují studenti a ostatní nezařazení lidé.

Více jak polovina čtenářů povětrníka je k Internetu připojena prostřednictvím spojení trvalého charakteru (bezdrátové připojení, pevná linka, kabelová síť, ADSL, atd.) a 85 % čtenářů má přístup k lince o rychlosti 512 kbps a vyšší. 60 % čtenářů tvoří pravidelní čtenáři.