Roštění

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Zaniklé, Vydáno dne: 29. 12. 2005

1) Burian 466
Typ: německý
Stav: přestěhován 1905 do Pacetluk, 1982 do Klobouk
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž

2) Burian 467
Typ: německý
Stav: rozebrán 1939
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž

ad 1)
Větrný mlýn německého typu postaven na Staré zahradě, doba jeho vzniku není známa. V roce 1904 převezen do Pacetluk.

ad 2)
Větrný mlýn německého typu severozápadně těsně za obcí na jihozápadním svahu kóty 283 v trati Na padělkách. Doba jeho vzniku není známa. Z literatury víme, že jěště v roce 1875 byl v provozu. V roce 1937 jej nabízel majitel František Šťastný Státnímu památkovému úřadu v Brně a zároveň oznámil, že jej hodlá zrušit. Památkový úřad jednal o koupi s Klubem českých turistů, který nabídku odmítl. V roce 1939 byl mlýn rozebrán.