Otáčení německým větrným mlýnem

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Konstrukce, Vydáno dne: 09. 01. 2006

Většina větrných mlýnů německého typu se otáčí pomocí vůzku („kozlík”).

Skalička
Partutovice
Velké Těšany
Otáčení ve Skaličce Kozlík (saně) ze Skaličky Rumpál Velké Těšany

Kozlík (saně) se skládá ze svislého sloupku a vodorovné páky. Mezi sedlové trámy je vklínována asi 6,5 m dlouhá voj (také „oje”, „ocas”), k jejímuž dolnímu konci, vznášejícímu se asi 20 cm nad zemí, je přivázán provaz, lano nebo řetěz. Při otáčení mlýna pákou se lano navíjí na svislý otáčivý sloupek přenosného vůzku, který se po otočení mlýna zachytí za jeden z osmi až dvanácti kolíků, vyčnívajících v obvodu mlýna. Rumpálové natáčení mlýna není příliš namáhavé a je i praktické.
Mnohdy se kozlík nepoužíval a k otočení stačilo pár silných chlapů, ale jelikož při mletí ve mlýně býval akorát mlynář a mleč používal se kozlík.

Technickou inovací bylo v tomto směru ozubené kolo s rumpálem připevněné ke svislému sloupku. Vodorovná páka byla v tomto případě otáčivá v podélné ose a rumpálem se navíjel řetěz přímo na ni. Tento systém používali například na větřáku ve Velkých Těšanech.