Janov

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 13. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: původní
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Využití: RO

Janov
Janov
Janov
2005 2005 2005

Větrný mlýn holandského typu stojí na jihozápadním okraji Janova asi 300 m od středu obce u malého rybníčku na pozemkové parcele číslo 203 zvané Die Abend Seite.

Byl postaven patrně roku 1844 janovským sedlákem Antonem Richterem, který podle dochovaných písemných zpráv semlel s pomocí jednoho pracovníka na jednom složení 50 měřic obilí ročně.
Provoz mlýna byl ukončen ve dvacátých letech 20. století. Po odstranění mlecího zařízení byl vnitřek kamenné budovy upraven na dva byty, v nichž se bydlelo až do roku 1946. Poté byli nájemníci spolu s majitelem Maxem Hartmanem a ostatními obyvateli původně německého Janova vysídleni do Německa. Mlýn se stal po odsunu dokonce střeleckým terčem místních hasičů. Současný majitel čtyřpodlažní budovu v šedesátých letech odkoupil, zrekonstruoval a dodnes ji užívá jako rekreační objekt.

Válcová stavba janovského mlýna, která upoutá pravidelnými, hezky opracovanými pískovcovými kvádry a břidlicovou střechou. V interiéru mlýna se dochovalo původní kamenné schodiště a v podlaze uložené mlýnské kameny. Přestože objekt nemá již dlouhou dobu žádné lopaty a je ukryt mezi vzrostlými stromy, působí velice pěkným dojmem. Není vylepšen žádnými novodobými přístavbami. Dnes slouží mlýn jako soukromý rekreační objekt a je nepřístupný.