Varnsdorf

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 17. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba na RD
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Využití: RD

Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
2005 2005 2005

Větrný mlýn holandského typu stojí na Mlynářské ulici v klidné čtvrti Varnsdorfu dříve Windmühlenberg. Je to velmi málo známý pozůstatek bývalého větrného mlýna.

Pokusy o vyhledání jakékoli historického pramene o tomto mlýně vyznívají naprázdno. O tomto mlýně nevíme zhola nic. Dle nynějších majitelů, kteří mlýn koupili jako rozpadající se, byl mlýn postaven v roce 1870 z lomového kamene nic jiného o historii této stavby neví. Původní německé obyvatelstvo si po násilném odsunu všechno své povědomí vzali sebou. Kdy přestal mlít není známo. Patrně jediný historický snímek, který pochází z doby před druhou světovou válkou, zachycuje budovu jako obydlený domek bez větrného kola. Současní majitelé budovu bez střechy koupili v roce 1975 a upravili na trvalé bydlení.

Kónická budova má dnes přistavěnu další obytnou část a neotáčivá kuželovitá střecha spočívá na obedněném věnci. Má novou bílou fasádu a pěkně udržované okolí. Stavba má průměr 9,5 m a výšku 12 m. Je dodnes patrné, že tato stavba dříve sloužila jako větrný mlýn.