Horní Vítkov

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 17. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: základy obvodového zdiva
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Využití: ruina

Horní Vítkov
Horní Vítkov
dobová
pohlednice
dobová
pohlednice
Horní Vítkov
Horní Vítkov
Horní Vítkov
2004 2004 2004

Zděný mlýn na katastrálním území obce Horní Vítkov vystavěl v roce 1828 sedlák Antonín Hillebrand z Horního Vítkova čp. 64 na stavebni parcele č. 116 (pozemk. parcela č. 951) v poloze Hackelsberg. Je to asi 1170 m SSV od kostela v Horním Vítkově v sedle mezi vrchy Výhledy (německy Gickelsberg) a Vysoký (německy Hohenwald).

Roku 1843 hospodařil tu Joseph Hillebrand, sedlák, u něhož se uvádí, že mu náleží v Horním Vítkově čp. 116, později čp. 64. V 60. letech 19. století je hodnocena výrobní kapacita větrného mlýna, který pracovalo jednom složení a s jedním pracujícím: semlel ročně poměrně vysoké množství 180 měřic obilí a vyrobil z něho 110 centů mouky za rok. Z pozdějších vlastníků mlýna Ant. Hillebrand, vyučený tesař, postavil v blízkosti mlýna r. 1867 stavení čp. 135, které shořelo r.1910, ale hned v následujícím roce bylo opět postaveno.
V 80. letech 19. století pekl tu mlynář chléb na prodej. Silným větrem bývala u mlýna často poškozena křídla. K roku 1911 se uvádí, že v mlýně se toliko šrotuje. Zchátralá budova mlýna byla tehdy zmodernizována a opatřena větrným motorem, pohánějícím mlátičku, pásovou pilu a stroj na výrobu másla.

Patrně velmi příznivé větrné poměry vedly v okolí k stavbě celé řady - ovšem již moderních - větrných motorů.
Mlýn na katastr. území Horní Vítkov ležel v nadmořské výšce 484,5 m.

Povídka
Král všech kašpárků Eda Köhler - Kalendář Liberecka 6/2000