Znojmo

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 11. 09. 2008

Typ: holandský
Stav: přestavba
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Využití: RD

Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
2005 2005 2005 2005

Ve Znojmě byl větrný mlýn zřízen v souvislosti s napoleonskými válkami. Armáda musela být tehdy zaopatřena prostřednictvím tzv. proviantní mouky, kterou bez rozdílu všichni mlynáři museli zhotovit z obilí dovezeného z c. k. vojenského skladu - dostali za to pouze jeden krejcar mlýnského poplatku za metrický cent. Roku 1801 byla v tomto smyslu na podnět c. k. vrchního válečného rady důrazně doporučena výstavba větrných mlýnů. Ve Znojmě se výstavby mlýna zhostil měšťan Franz Pokorný v jeho domě „Tlusté věži” bývalá dělová bašta na Náměstí Svobody (dříve Divišově), dnes nejlépe viditelnou z ulice Na valech, kterou koupil tehdy od města a která byla vystavěna v roce 1509. Mlýn byl zřízen někdy v letech 1801 - 1802. Kvůli konci války r. 1809 se stal mlýn zbytečným a byl roku 1811 přestavěn v obytný dům s horní terasou.

Z jiného pramene se dovídáme, že bašta sloužila počátkem 19. století jako větrný mlýn zvaný Čechův (patrně po následujícím majiteli). Dne 15. 3. 1894 jej koupilo město za 15000 zlatých. Přestavělo ho na obytnou budovu a dále prodalo.
Obytná bašta je pěkně opravena a přebudována na rodinný domek.

Nové informace zjistili a poskytli pan Otto Bouda a PhDr. Jiří Kacetl ze Znojma.