Malé Hradisko

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 21. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Využití: RO

Malé Hradisko
Malé Hradisko
2005 2005
Malé Hradisko
Malé Hradisko
2005 2005

Na okraji obce v místě zvaném Branky stojí z jedné poloviny kruhová, z druhé obdélníková kamenná budova připomínající větrný mlýn holandského typu. Stavba je památkově chráněna jako větrný mlýn, přestože se ještě nepodařilo dokázat, že stavba větrným mlýnem doopravdy byla. Václav Burian ve svém soupise tento mlýn neuvádí a není oněm zmínka ani v obecní kronice.

Umístění na okraji svahu s dobrými povětrnostními podmínkami, tvar objektu i oken nasvědčující tomu, že mohlo jít o mlýn využívající pouze jenoho převládajícího směru větru z údolí. Funkce a historie objektu je předmětem dalšího vědeckého výzkumu.

V současné době je budova vyuýžívána k rekreačním účelům a není veřejnosti přístupná.