Kladníky

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 21. 01. 2006

Typ: německý
Stav: ruina
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Využití: žádné

Kladníky
Kladníky
Kladníky
1927 1947 2005
Kladníky
Kladníky
Kladníky
2005 2005 2005

Větrný mlýn německého typu stojí 400 m na severozápad od obce u křižovatky silnic Kladníky Hlinsko a Pavlovice Lhota ve švestkovém sadě.

Na základě vrchnostenského povolení jej roku 1829 postavil František Skopal z nedalekých Soběchleb. Zřejmě jej sestavil z nějakého již dříve rozebraného mlýna, neboť vročení na různých částech vnitřního vybavení dokazuje mnohem starší původ (na trámu 1812, na korouhvičce 1813, na moučnici, 1828). Mlýn byl ve funkčním stavu i podruhé světové válce, v roce 1946 žádal majitel František Hon Státní památkový úřad o finanční podporu na opravy. Neúspěšně, neboť roku 1953 jej hodlal zbořit, ale máme zprávy že ještě v roce 1955 byl v provozu. Pravděpodobně jej opravoval na vlastní náklady. Další historická zpráva pochází z roku 1955, kdy mlýnské lopaty silně poškodila vichřice. Ještě v roce 1979 je mlýn v Kladníkách uváděn jako objekt s velmi dobře zachovalým mlecím zařízením, vhodným k muzejnímu využití. Další osud mlýna byl však poněkud rozporuplný. Muzeem se část kladnického větřáku skutečně stala v roce 1983. Památkáři z něj vyjmuli mlecí zařízení s vnitřní trámovou konstrukcí a odvezli je do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde k němu dostavěli věrnou kopii vnější části.

Na původním místě zůstaly pouze prkenné stěny a plechem pokrytá šindelová střecha o rozměrech 5,7 x 5,7 mm a výšce 10 m. Bez opory mohutných vnitřních trámů se však tento „vykuchaný“ objekt pozvolna kácí k zemi. Dnes je zřejmě jenom otázkou krátkého času, kdy původní kladnický větřák definitivně spadne.

Kladníky
Kladníky
Kladníky
V prvních měsících roku 2008 už narušený plášť větřáku nevydržel vzdorovat povětrnostním vlivům a zřítil se.