Brodek u Konice

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 27. 01. 2006

Typ: jiný
Stav: přestavba
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Využití: RD

Brodek u Konice
Brodek u Konice
Brodek u Konice
unikátní větrné kolo 2006 2006

Budova bývalého větrného mlýna se nachází na návrší severovýchodně od středu obce těsně na jejím okraji.

Větrný mlýn německého typu je poprvé doložen roku 1868. V roce 1937 proběhla přestavba na zděný větrný mlýn ojedinělé konstrukce. Na budově obdélníkového půdorysu byla umístěna kovová nástavba v podobě kužele s třílopatkovým větrným kolem a kormidlem. Protože mlýn stál v oblasti Sudet mohl fungovat i za války. Svoji činnost ukončil roku 1948, kdy se mlynář Komárek po znárodnění mlýna odstěhoval. Současný majitel mlýnské zařízení kompletně demontoval až v roce 1967 a přestavěl objekt k obytným účelům.

Dnes mlýn připomíná pouze jeho typická poloha na kopci a mlýnské kameny v zahradě. Není přístupný ani památkově chráněný.
K objektu bych doporučil se vůbec nepřibližovat, majitelé jsou velice nekomunikativní.