Brušperk

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 01. 02. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek Místek
Využití: RD

Brušperk
Brušperk
Brušperk
Větrný mlýn
na začátku 20. stol.
2001 2001
Brušperk
Brušperk
Brušperk
2006 2006 2006

Větrný mlýn holandského typu stojí na východním okraji obce u bývalého čp. 264 za hřbitovem v nadmořské výšce 284 m.

Mlýn postavil na plochém návrší okolo roku 1830 mlynář Lísek. Mlel asi 30 let než ho v roce 1860 prodal Janu Lednickému. Na jednom trámu je vytesán letopočet 1782, ale je zřejmě použit z jiného staršího mlýna. Roku 1941 tehdejší majitel Viktor Lednický nainstaloval do mlýna elektrický pohon a válcovou stolici a tím zaniklo větrné kolo. V roce 1944 byl za spolupráci s protifašistickou odbojovou skupinou Mafie uvězněn a popraven. Na mlýně ještě nějakou dobu mlel stárek, manželka popraveného mlynáře byla však z finančních důvodů nucena mlýn prodat. Potomci posledního mlynáře žijí dodnes ve Spojených státech.
Zařízení mlýna bylo postupně rozebráno. Další majitelé provedli velmi necitlivé rekonstrukce - plechová střecha nebo otvor pro plechová vrata proražený na jižní straně.

Stavba válcového tvaru je prošpikována mnoha původními čtvercovými okýnky. Má průměr 7,5 m a tloušťku zdí 1,2 m. Výška budovy je 11 m. Střecha je dnes pokryta šindelem a je už neotáčivá. Nynější majitel přebudovává mlýn na rekreační objekt.

U paty západní strany najdete v trávě mlýnské kameny zde dvou složení o průměrech 126 a 135 cm. Větrný mlýn v Brušperku má pěknou dominantní polohu v krajině při pohledu ze severu od Ostravy. Z jihu ho bohužel zakrývá budova kostela nad Brušperkem a stromořadí u hřbitova.