Střílky

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 05. 10. 2006

Typ: holandský
Stav: zbytky
Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Využití: žádné
Bez památkové ochrany

Střílky 1930
Střílky
1930 2006
Střílky 1950
Střílky
1950 2006
Zbytky holandského větrného mlýna se nacházejí západně od hřbitova ve Střílkách.

Byl postaven v padesátých letech 18. století. Podrobnější osudy této budovy zatím neznáme, víme jen, že pracoval až do roku 1912, kdy na pokyn hraběte Berchtolda mlynář demontoval perutě i technické zařízení a odvezl je na velkostatek do Buchlovic. Poté si poslední mlynář upravil mlýn k trvalému bydlení. V roce 1950 tehdejší majitel nechal opravit šindelovou střechu. Velký požár v roce 1963, po kterém už budova nebyla nikdy obnovena, zapříčinil, že se nám mlýn nedochoval do současnosti.

Budova větrného mlýna měla válcový tvar z lomového kamene s kuželovou střechou krytou šindelem.

Dnes zbyly ze stříleckého větřáku pouze základy kruhové stavby zarostlé keři. Nejvíce se dochovaly zdi přístavby až do výše 2 metrů. Zbytky se nacházejí v soukromé zahradě.