Praskačka

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Zaniklé, Vydáno dne: 01. 01. 2007

Typ: německý
Stav: zaniklý
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Pokorný: LOKAL 42

Praskačka
Praskačka
Praskačka
Výřez z dobové pohlednice 1901 Výřez z dobové pohlednice 1910 1912 - fotoarchiv Muzea východních Čech v HK
Praskačka
Praskačka
Praskačka
1913 kresba Jindřicha Vlčka 1913, interiér - archiv Muzea východních Čech v HK Výřez z dobové pohlednice 1915
Tento dřevěný větrný mlýn stál původně ve Stěžerách. Roku 1787 byl postaven v Praskačce na nevysokém návrší. V roce 1803 byl znovu obnoven, patrně po předchozím požáru. Z katastrální mapy r. 1840 je patrno, že mlýn stál ve vzdálenosti asi 220 m na sever od kostela v Praskačce, v poloze „Pod větrním mlejnem před příkopem”.
Trať na SZ odtud se nazývá „K příční cestě pod větrný mlejn”. Obytné stavení u mlýna mělo čp. 90. Roku 1840 má dominikální pozem. parcelu na níž mlýn stojí zapsanou Franz Pelzmann z Praskačky čp. 6 jako dědičný pachtýř (Erbpachter). Pozdější rukou je tu pak zapsán na jeho místě Johann Dolanský. Z pramene z roku 1853 víme, že větrný mlýn měl jedno složení a pracoval zde jeden člověk (Arbeiter) a za rok se tu semlelo 30 měřic pšenice, 60 měřic žita a 50 měřic směsi.

Krátce před první světovou válkou tehdejší majitel mlýna Hroch (který býval před tím ve větrném mlýně ve Výravě) snížil střechu mlýna a na ní zhotovil jen nástavbu ve které je schována část palečného kola a osadil větrné kolo s osmi perutěmi; takový větrný mlýn byl v Čechách zcela neobvyklý.

Mlýn vyhořel v noci na 18. dubna 1926 i s přilehlým domkem.