Literatura ke konzervaci

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Konstrukce, Vydáno dne: 02. 05. 2009

1) Všeobecná literatura
- Kol. autorů: Základy muzejní konzervace. Muzeografické učení texty III. Brno 1989, 285 s.

- Kotlík, P.: Stavební materiály historických objektů. Praha 1999, 112 s.

- Kolektiv autorů: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Praha 1987, 256 s.

- Kololektiv autorů: A-Z konzervátora. Bratislava 1982, 401 s.

- Nikitin, M.K.-Meľnikova, E.P.: Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Brno 2003, 232 s.

- Štorm B.: Základy péče o stavební památky, NPU, Praha 2007, 190 s.

2) Články a menší sborníky
- Kol. autorů: Konzervace vodou nasyceného dřeva. Sborník STOPU. Praha, 2004, 46 s.

- Koudelová, J.-Šimčíková, M.: Zásady průzkumu objektů dřevěné architektury v muzeích v přírodě. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Cheb 2006. Brno 2006, s. 97-104.

- Kizlink J.: Možnosti chemické ochrany a konzervace historického dřeva. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 2003. Brno 2003, s. 38-41.

3) www - stránky
- Stránky Jihočeského kraje

- Stránky Moravskoslezského kraje - Pokračování obnovy a konzervace mlýnské technologie - Vodní mlýn Wesselsky II.N.P. a mezipatro II.N.P. - 1 etapa