Sekce „větrné mlýny” při kruhu přátel TMB

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 28. 10. 2007

Při říjnovém semináři o větrných mlýnech v prostorách Technického muzea v Brně v roce 2005 byla ustavena
sekce „větrné mlýny” při kruhu přátel TMB.
Autor serveru „p o v ě t r n í k” Petr Veselý byl u toho a také se stal jedním z členů. Tím získal přístup k informacím a do archivu technického muzea, které se již dlouhou řadu let zabývá také výzkumem větrných mlýnů.
Cílem sekce je sdružovat majitele větrných mlýnů, podporovat jejich snahu o zachování ojedinělých technických památek a propagovat tyto památky mezi širší veřejností.

Logo sekce