Horní Štrampouch - obec Žáky

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 10. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: ruina
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Využití: ruina

Horní Štrampouch
Horní Štrampouch
Horní Štrampouch
Projekt z roku 1820 Stabilní katastr 1839 1950
Horní Štrampouch
Horní Štrampouch
2005 2005

Větrný mlýn holandského typu jehož zbytky můžeme najít na vyvýšenině asi 600 m severně od středu obce Horní Štrampouch v nadmořské výšce 335 m. Zbyly tu jen obvodové zdi bez střechy i mlecího mechanizmu.

Mlýn postavil okolo roku 1822 tehdejší majitel panství Žáky markýz de Trasegnies, který patrně měl zkušenosti s mlýny ze své bývalé vlasti Holandska. Markýz si nechal vypracovat netradiční návrh na mlýn uprostřed staveb ve tvaru písmene T. Není však prokázáno, že toto stavební uspořádání bylo realizováno. I nejstarší fotografie ukazují pouze na samostatnou obytnou stavbu přiléhající k mlýnu, ani výška torza neodpovídá projektu. Stál tehdy na pozemkové parcele č. 101, stavení při mlýně čp. 55 bylo jen zčásti zděné.

V mlýně se mlela mouka, vyráběly kroupy, lisoval olej i šrotovalo obilí. Dle dochovaných pramenů měl mlýn dvě složení a stoupu na lisování oleje. Roku 1838 se uvádí jako vlastník kníže Vinzenz Karl Auersperg jako majitel panství Žáky. Mlýn semlel v té době na dvou složeních s jedním pracovníkem 300 měřic ovsa ročně a byl pronajímán spolu s okolními panskými poli domkářům.

Poslední zmínka o činnosti mlýna je z roku 1873. V roce 1911 se uvádí již jako rozpadlý, nicméně dnes je zdivo ještě v podstatě zachováno do výšky 6 metrů a je potřeba jej zakonzervovat aby se dále nerozpadalo.
V roce 1920 - 22 koupil mlýn Josef Mysliveček od velkostatku ve Žlebech, mlýnské zařízení, které bylo tehdy ještě provozuschopné, bylo odvezeno do vodního mlýna ve Žlebech. Samota má ještě dnes název Větrný mlýn nebo Větrník. Zbytky mlýna stojí na oploceném soukromém pozemku a prohlídka je možná pouze přes plot.