Mlynářské desatero

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Mletí, Vydáno dne: 12. 01. 2006

Pracovní činnost ve mlýně se řídila mnoha neměnnými zásadami a pravidly. Nejdůležitější z nich shrnuje tzv. mlynářské desatero, jehož nedodržování bylo téměř stejným hříchem jako porušení Božích přikázání. Mlynářské desatero ve dvou mírně odlišných verzích si můžete přečíst například v muzejně upravených větřácích v Kuželově na Hodonínsku a Velkých Těšanech na Kroměřížsku.

Mlynářské desatero z Kuželova:
I. U jednoho mlynáře mlíti budeš
II. Nebudeš hanět jméno mlynáře a jeho mlýna
III. Obilí přivez v den mletí
IV. Cti mlynáře, chasu jeho, abys dobře ve mlýně semlel
V. Nikdy nevztáhneš ruku na mlynáře a jeho chasu
VI. K panu mlynáři i jeho chase chovej se slušně
VII. Co tvoje ve mlýně není, sobě neber
VIII. Nebudeš mluvit proti mlynáři a jeho mlýnu
IX. K manželce pana otce buď slušný, zvlášť je-li pěkná mlynářka, může být pěkná výražka
X. Nežádej si mlít to, co patří mlynáři
Kuželov
Mlynářské desatero z Velkých Těšan:
1. Jedině u mne mlíti budeš
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.
3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.
7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.
Velké Těšany

Větrné mlýny dnes vyzařují romantiku starých časů. Život mlynářů však romantikou příliš neoplýval. Podle archivních zpráv můžeme dokonce soudit, že život na větrném mlýně byl rizikový a nebezpečný. V archivních zprávách se například dočteme, že:
a) za první republiky zachvátil požár dřevěný mlýn v Dolních Nětčicích a mlynář při něm uhořel;
b) v Boškově byl provoz větrného mlýna zastaven poté, co otáčející se křídlo urazilo mlynáři hlavu;
c) a konečně ke každému třetímu mlýnu se vztahuje povídačka o oběšené koze, kterou někdo přivázal ke křídlu.