© Copyright p o v ě t r n í k

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Sbírka, Vydáno dne: 13. 01. 2006

Publikování nebo šíření obsahu serveru povětrník je bez písemného souhlasu redakce povětrník zakázáno. Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serveru povětrník a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Publikované fotografie a texty k jednotlivým mlýnům na webu povětrník (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní fotografie a texty redakce serveru povětrník.

Bibliografie:
!Je průběžně doplňována!


Všeobecné informace jsou čerpány z následujících publikací:
Burian V.: Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku (Vlastivědný ústav Olomouc 1965)
Jaroš Jiří: Větrné motory na Moravě 1883-1993 (EkoCentrum Brno 1994)
Vařeka J.: Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku (Slovácké muzeum Uh. Hradiště 1982)
Janoška M.: Texty publikované v časopise Cykloturistika
Doubek J.: seznamy malých mlýnků a větrných motorů
Doubek J.: Dochované větrné mlýny a mlýnky v ČR (Technické muzeum v Brně 2005)
Pokorný Ota: Soupis a lokalizace větrných mlýnů v Čechách (Studia geografica, GÚ ČSAV Brno 1973)
Štěpán Luděk, Křivanová M.: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách (ARGO 2000)

e-mail: info@povetrnik.cz