Arnoltice

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 13. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: původní
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Využití: RO

Arnoltice
Arnoltice
2005 2005

Větrný mlýn holandského typu najdeme na jihozápadním okraji Arnoltic uprostřed obecní zástavby. Lokalita má nadmořskou výšku 330 m.

Mlýn byl postaven v roce 1830. V materiálu stabilního katastru se uvádí větrný mlýn v Arnolticích s jedním složením a jedním pracovníkem. Na pozemkové mapě z roku 1843 již je zakreslen na severoseverozápad od kostela, při rozcestí, na pozemkové parcele č. 54, vedle je obytné stavení parcela č. 23. Z této mapy také můžeme vyčíst, že majitelem parcely na které stojí mlýn byl Franz Höhe, sedlák z Arnoltic, kdežto majitelem obytného a hospodářského stavení byl Josef Kristen, taktéž sedlák z Arnoltic.

Když mlýn přestal sloužit původnímu účelu v roce 1877 dostal novou plechovou střechu a interiér byl upraven k obývání. Od poválečného osunu Němců, kteří byli jeho obyvateli, mlýn zpustnul. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let jej jako ruinu bez střechy odkoupil otec dnešního majitele za 800 Kčs a objekt zrenovoval k rekreačním účelům.

Budova mlýna je postavena z lomového pískovce a je jediným dochovaným pozůstatkem mlýna. Mlecí složení už neexistuje. K budově mlýna je přistavena další obytná část a slouží k rekreačním účelům. Výška kónické budovy je 10m, průměr půdorysu 7m, zdi jsou silné 1 - 0,6m, vnitřní průměr je 6m. Pod 2m vysokou nepůvodní kuželovou střechou jsou tři vikýře.