Růžová

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 13. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: původní
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Využití: penzion

Růžová
Růžová
Růžová
Růžová
1932 1957 1992 2005

Historické fotografie poskytl Okresní archiv v Děčíně.

Větrný mlýn holandského typu stojí na vrchu Petřín (Sturmberg) na okraji vsi.

Byl postaven roku 1844 jako čtvrtý mlýn v katastru obce. Od roku 1896 u něj stávalo obytné stavení. Vestavěný elektromotor umožňoval práci i za bezvětří. Mlýn byl v činnosti až do roku 1945, po odsunu Němců opuštěný chátral. V roce 1964 ruinu koupil za 730,- Kčs otec nynějšího majitele a mlýn přebudoval na stylový lovecký penzion s restaurací.

Mlýn je zajímavý svým pětiramenným větrným kolem s lopatkami, které je ale nefunkční ozdobou. Původně bylo sice pětiramenné, ale mělo průměr 20m. Plocha jednotlivých lopat nebyla vyplňována ručně zasunovatelnými destičkami, ale otočnými klapkami. Tímto byl podobný mlýnu v Horním Podluží - Světlíku a také střechu měl na válečcích.
Výška zděné kónické budovy je 10m, průměr půdorysu 9m, výška plechové střechy 2,5m. Zdi, jejichž mocnost je 1,1 - 0,9m jsou uvnitř budovy cihlové, na vnější straně z pískovcových bloků. Z původního mlecího zařízení zbyl jen mlecí kámen.

V současné době slouží jako soukromý rodinný penzion.