Donín

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 16. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba na RD
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Využití: RD

Donín
Donín
Donín
Projekt z roku 1850 1970 2001
Donín
Donín
Donín
Mlýnské kameny 2001 2005 2005

Větrný mlýn holandského typu stojí na návrší 369 m.n.m. asi 300 m jihovýchodně od obce nese čp. 46.

Zprávy o datu založení tohoto mlýna se různí. Donínská kronika uvádí, že mlýn postavil Rudolf Nitka v roce 1846 a roku 1851 jej prodal manželům Pantzenhauerovým. Podle V. Hadače z Časopisu českých turistů (č. 28/1928) mlýn postavil Josef Nitka ze Šlapanic roku 1851 na poli (pč. 42) koupeném roku 1850 od manželů Fouskových z Donína. Což dokládá i Zemědělsko-lesnický archiv Třeboň v roce 1853. A také projekt mlýna datován roku 1850.

Mlýn byl od počátku pětiposchoďový. Roku 1879 byla úctyhodná v průměru 18ti metrová křídla ulámána silným větrem, proto se stárek Antonín Vydra rozhodl přestavět mlýn na parní pohon. Přistavěl zděný komín a 20 m hlubokou studnu. Roku 1894 mlýn vyhořel a v roce 1898 podruhé. Po tomto druhém neštěstí byl provoz mlýna ukončen. Parní stroje byly prodány do tkalcovny v Boskově. Roku 1928 byla ještě část mlecího zařízení zachována, budova sloužila jako sýpka a hospodářské skladiště. V letech 1928 - 1940 je doloženo šrotování na elektrický pohon. Pozemky byly sjednoceny do JZD, jehož členem se stal i majitel Jiří Kozák. Jiří Kozák roku 1960 celou budovu bývalého větrného mlýna zrekonstruoval pro obývání. V přízemí je budova rozšířena o přístavek. Budova bývalého mlýna je dodnes označena číslem popisným 46.

Mlýn zaujme na první pohled svou výškou 14,6m. Průměr u paty budovy je 9,5 m a tloušťka zdí 1,3 m pod střechou 0,8 m. Průměr větrného kola byl 18 m. Je to největší mlýn u nás. Dříve se na místě, kde je mlýn postaven těžila opuka, což vysvětluje čtyři metry hluboké základy i podsklepení. V roce 1860 byl zaznamenán roční výkon mlýnja 180 q mouky a čistý výnos 1260 zlatých.

Nynější majitel Jiří Kozák je vnukem posledního mlynáře a budovu pečlivě udržuje. Mlýn stojí v oplocené zahradě a ze všech stran je zarostlý stromy. Na zahradě poblíž vstupní branky leží tři mlýnské kameny, ale ty jsou údajně z jiného vodního mlýna.