Siřejovice

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 17. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba na zámeček, ruina
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Využití: ruina

Siřejovice
Siřejovice
Siřejovice
Siřejovice
dobová pohlednice stabilní katastr 1970 2005
Siřejovice
Siřejovice
Siřejovice
Siřejovice
2005 2005 2005 2005

Poměrně rozsáhlá zřícenina větrného mlýna holandského typu leží na jih od Humenského vrchu vpravo od silnice na Keblice. Kolem návrší se zříceninou mlýna v současné době vede část dálnice na Teplice.

Větrný mlýn je doložen k roku 1843 kdy na něm mlel mlynář Ignaz Bertoni, jemuž v Siřejovicích patřil také dům. Mlel až do roku 1870 na jednom mlýnském složení. Dle historických pramenů se poslední mlynář větrného mlýna jmenoval Kunze. Ten mlýn opustil, nechal zpustošit a odstěhoval se do Prosmyk. Později ho prodal průmyslníkovi Tschinkelovi z Lovosic. Ten nechal mlýn přestavět na letohrádek dle anglického vzoru zvaný Windsor. Mlýnská budova byla novogoticky upravena cimbuřím a na její severní straně vyrostla malá obytná budova. Letohrádek však dlouho nevydržel. Přičinil se o to bankrot průmyslníka Tschinkela. Ještě v období první světové války byl však letohrádek obyvatelný a sloužil jistou dobu jako noclehárna pro sezónní zemědělské dělníky. Poté postupně chátral až do dnešního neutěšeného stavu. Dnes zůstalo z volně přístupného mlýna (letohrádku) jen obvodové, značně poškozené zdivo. V současné době je tento hrádek ve vlastnictví restituenta z Prahy.

Mírně kónická věž o výšce 12m je postavena ze světlé opuky a má u země průměr 8,7m. Trojpodlažní stavba zaujme velkým množstvím cihlami zaklenutých okenních otvorů (celkem 22).

Budova bývalého větrného mlýna (Windsoru) je pěknou krajinnou dominantou nad dálnicí Praha - Drážďany. Aby stavba dále nechátrala, bylo by potřeba její zbytky zakonzervovat.