Radvanov

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 18. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: původní, ruina
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Využití: ruina

Radvanov
Radvanov
Radvanov
Radvanov
2005 2005 2005 2005

Ruina větrného mlýna holandského typu se nachází 350 m na SSZ od obce na vršku zvaném dodnes Větrák v nadmořské výšce 594 m. Trosky mlýna jsou skryty uprostřed lesíka na vrcholu. Na jižním okraji lesa je BTS anténa některého z mobilních operátorů a od něj vede pěšina do lesa po které se dostanete přímo ke zdem bývalého mlýna.

O počátcích větrného mlýna není v Radvanově písemných zpráv. Podle sdělení pamětníka Františka Mrázka v roce 1958 byl mlýn v činnosti asi do roku 1848 a sloušil také na lisování řepky olejné. Katastrální oceňovací elaborát však v té době mlýn neuvádí. Podle další ústní informace z roku 1956 od obyvatele Mladé Vožice B. Kleandera můžeme usuzovat, že již tehdy se objevoval „špinavý konkurenční boj“. Mlynář ze sousední obce Horní Kouty údajně podplatil stárka větráku, aby se přičinil o jeho zastavení. Potom si z větráku koupil mlecí kameny, které mu sloužily ještě mnoho desetiletí.

Z tohoto větrného mlýna v Radvanově se dochovaly pouze obvodové zdi do výšky 6 m na několika místech silně pobořené. Vnější průměr stavby je 8,7 m a tloušťka zdí u paty jeden metr. Směrem nahoru se síla zdí zmenšuje dvěma římsami o 12 cm na vnější straně a to vžy po 2 metrech výšky. Na stavbu byl použit lomový kámen a cihly na klenby a ostění.

Památková správa měla po prohlídce v 60. letech 20. století navrhnout zbytky mlýna jako chráněný objekt, neboť konstrukce mlýna je velmi důkladná. Mlýn však chátrá a do jeho konce už zbývá jen velmi málo času.