Petrovice

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 18. 01. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba
Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Využití: penzion

Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
2005 2005 2005 2005

Větrný mlýn holandského typu stojí 500 m jihovýchodně od obce na návrší na parcele č. 67 v nadmořské výšce 580 m. Vede k němu zpevněná polní cesta.

Petrovický větřák postavili Jakub Souček a Antonín Nečas z Petrovic v roce 1848. Bohuš Kremsa z Valchova, který mlýn vlastnil v letech 1920 - 24 mlýn zmodernizoval v roce 1922 a doplnil o válcové stolice. Větrné lopaty však neměly pro pohon nových strojů dostatečný výkon a proto k nim byl navíc připojen ještě plynový motor na koks. Roku 1964 mlýn vyhořel a z původního zařízení se bohužel nic nedochovalo. V roce 1965 koupil již prázdnou budovu potomek prvního mlynáře Alois Souček. V sedmdesátých letech 20. století byl mlýn přestavěn na hotel, čímž výrazně ztratil charakteristické rysy technické stavby. K budově mlýna byly přistavěny nové obytné budovy, stavební úpravy postihly okna, komíny i vchod. Dnes slouží mlýn jako soukromý penzion a restaurace.

Budova má válcový tvar o průměru 8 m a výšce 10,2 m, je postavená z lomového kamene, není omítnutá a dnes je zakrytá plechovou střechou.
I když větrný mlýn v Petrovicích ztratil po přestavbě mnoho ze svého původního kouzla, stále je pěknou krajinnou dominantou.