Hačky

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 20. 01. 2006

Typ: jiný
Stav: přestavba
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
Využití: RD

Hačky
Hačky
Hačky
2005 2005 2005
Hačky
Hačky
Hačky
2005 2005 2005

Tento atypický větrný mlýn, sestrojený zřejmě podle vlastních plánů důmyslného a šikovného řemeslníka, leží na jihozápadním okraji obce u čp. 54 v trati Na horách.

Původně od roku 1826 zde stával dřevěný beraní mlýn. V roce 1911 vyhořel a v letech 1922 - 1923 byl přestavěn. Mlýn pouze šrotoval a vyráběl kroupy, pozděj pomocí spalovacího motoru. V Časopise turistů v roce 1946 se objevila o tomto mlýnu zmínka, že je to stavba v níž není romantika zašlých časů a odborníci o něm prohlásili (1965) že je to mlýn památkově nevýznamný. Dnes už by si pro svou jediněčnost památkovou ochranu zasloužil. Nynější majitelé koupili mlýn v roce 1965 už nefunkční.

Majitelé:
1866 František a Cyril Vychodil
1900 Alois Blažek
1922 Alois Blažek
1927 Josef Blažek a Jindřiška
1954 Jindřiška Blažková

Krychlová zděná budova na níž je dřevená nástavba tvaru osmibokého jehlanu zakončená kopulovitou otočnou střechou, vše je pokryto térovým papírem. Šestiramenné větrné kolo je původní a má průměr 7 m. Samotné křídlo je dlouhé 2,5 m a má plochu 3,7 m2. Mlecí zařízení je již v troskách, zbyly tu jen převodová kola, hřídele a mlecí kameny, které leží jako dekorace v přilehlé zahradě. Mlýn slouží k bydlení majitelů a je nepřístupný.