Cestou větru

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 12. 06. 2006

Na počátku června roku 2006 otevřelo Muzeum Kroměřížska v prostorách tvrze v Rymicích u Holešova novou expozici, která přibližuje návštěvníkům historii a tradice jihovýchodní Hané. Expozici připravila odborná oddělení Muzea Kroměřížska.

Fotogalerie

S archeologickými nálezy od pravěku a středověku až k novověké historii regionu seznamuje návštěvníky dílčí expozice s názvem „Od kamenné sekerky k radlici“. „Obrázky z dějin Rymic“ provedou zájemce obdobím bouřlivých historických událostí od 16. do 19. století. Zbraně a další předměty z období, kdy rytmické panství vlastnil Albrecht z Valdštejna, dokreslí představu o těchto pohnutých časech. Národopisná expozice pod názvem „Brázdou času“ dává nahlédnout do historie a tradic hanáckého venkova v 18. a 19. století. Představuje zajímavé sbírkové předměty z fondů muzea a ikonografické doklady, vztahující se k Holešovsku a širšímu území Hané.

Unikátní expozice „Cestou větru“ představuje historii a vývoj technologie využívání síly větru ke zpracování obilí. Výstava je naplněním úkolu, jejž si vzala za cíl Sekce větrných mlýnů při Společnosti přátel Technického muzea, která byla založena před rokem v Brně. Navázala na loňskou výstavu Technického muzea, která vznikla ve spolupráci jeho odborných pracovníků Miroslava Břínka, Miroslava Kubiše a Jana Doubka. Původní rozsah byl doplněn o regionální část a prezentaci Sekce a jejích cílů. Expozice je stálá a bude aktualizována a podle potřeby doplňována.

Expozice v rymické tvrzi je součástí rezervace lidových staveb jihovýchodní Hané. Návštěvní sezóna je od dubna do září, návštěva v tvrzi je prozatím možná na telefonickou domluvu na telefonním čísle 573 395238 , příp. 604 987422.

Vladislava Bělíková