Zbyslavice

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 05. 08. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba na RO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Využití: Soukromý rekreační objekt
Bez památkové ochrany

Zbyslavice
Zbyslavice
Zbyslavice
Zbyslavice
Větrný mlýn ve Zbyslavicích v roce 2006 - foto autor

Větrný mlýn holandského typu stojí severně od obce Olbramice na kótě 343, na hranici katastrálních území sousedních obcí Zbyslavice a Olbramice.
První věrohodný písemný doklad pochází ze zbyslavické pozemkové knihy, kde se roku 1753 uvádí trať U panského větřáku na rozhraní Zbyslavic a Olbramic. Větrný mlýn lokalizovaný do stejného místa pak zmiňuje tentýž zdroj ještě v roce 1845. Byl to však mlýn dřevěný. Speciální vojenská mapa z roku 1878 uvádí v prostoru mezi oběma obcemi mlýny celkem tři.

Zděný větrný mlýn, který se dochoval byl tedy postaven v roce 1869 na místě, kde předtím přes sto let stával mlýn dřevěný. Mlýn postavil Johann Beier a Carl Ulrich jak je vytesáno na kameni vsazeném nad vchod do mlýna, který se při poslední rekonstrukci našel na dně studny. (Karl Ulrych Bau herr, Johann Beier mühlbauer - 1869)
Ve zbyslavické knize matrik lze v průběhu 18. a 19. století vyčíst v souvislosti s křty, pohřby a svatbami několik různých jmen osob s odkazem na jejich příslušnost k větrnému mlýnu. Rodu Ulrychů mlýn patřil od roku 1869 do roku 1937 kdy mlýn vlastnil jistý Johann Ulrych. V roce 1937 koncesi na držení větrného mlýna získal mlynář František Kantor.
Za druhé světové války sloužil mlýn němcům jako kulometné hnízdo odkud odstřelovali Ostravu. Po válce po odsunu německého majitele získal mlýn stát. Mlýn zpustl a v roce 1950 se objevuje zmínka již o opuštěném a zchátralém mlýně bez vnitřního vybavení využívaném zemědělci jako stodola. Památkáři souhlasili s tím, že pokud se neseženou peníze na opravu, může být budova stržena. To se naštěstí nestalo, ale mlýn chátral dále. V roce 1971 mlýn koupil nynější majitel, který ho opravil, přistavěl obytnou část a instaloval dokonce větrné kolo, ale brzy po tom co vítr ulomil jednu peruť, z bezpečnostních důvodů sundal i zbytek větrného kola.

Okolí mlýna je pěkně upraveno, zejména krásná zahrada jejímž autorem je nynější majitel zahradník, který na mlýně sezónně bydlí. Mlýn slouží majiteli k rekreaci a je veřejnosti nepřístupný. Má pěknou dominantní polohu v krajině s pěknými výhledy do okolí a památkovou ochranu by si zasloužil.