Zaniklé větrné mlýny v Karlovarském a Plzeňském kraji

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Větrné mlýny, Vydáno dne: 05. 09. 2006

V soupisu jsou uvedeny všechny větrné mlýny, které se objevily v základní literatuře:

Ota Pokorný: Soupis a lokalizace větrných mlýnů v Čechách
Václav Burian: Soupis větrných mlýnů na Moravě a ve Slezsku

Tyto soupisy jsou z dnešního pohledu neúplné, proto budou postupně doplňovány o lokality objevené regionálními badateli.

Karlovarský a Plzeňský kraj
Okres Obec / Obvod Konstrukce Označení
v literatuře
Autor
Cheb Hranice zděný 19 Pokorný
Cheb Cheb neznámé 233 Pokorný
Cheb Kopaniny - Podhradí zděný 235 Pokorný
Karlovy Vary Krásné Údolí neznámé W3 Veselý
Plzeň - Jih Dobřany zděný 54 Pokorný
Rokycany Prašný Újezd zděný 41 Pokorný
Sokolov Luh nad Svatavou - Hřebeny neznámé 234 Pokorný