Studénka

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 21. 10. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Využití: RD
Kulturní památka č. 35898/8-1684 z r. 1966

Studénka
Studénka
Studénka
Studénka
1932 1944 2006 2006

Větrný mlýn holandského typu se nachází asi 800 m severovýchodně od středu obce na jižním svahu kopce, který se jmenoval Standiger Höhe v nadmořské výšce 273 m vpravo od polní cesty do Velkých Albrechtic. Některé mapy lokalizují mlýn velmi přesně, přesto je obtížné ho v rozlehlé zástavbě Studénky najít.

O době vzniku zděného větrného mlýna ve Studénce není v žádných literárních pramenech zmínka. Byl však zřejmě založen v první polovině 19. století, protože již v 60. letech téhož století se v něm přestalo mlít a začal sloužit jako obydlí. Původní otáčivá střecha s lopatami byla odstraněna, jak dokazuje fotografie, asi až po první světové válce. Budova bývalého větrného mlýna byla silně poškozena pří průchodu fronty za druhé světové války v roce 1944. Opravena byla v roce 1947 a v druhé polovině 50. let podruhé přestavěna k obytným účelům. Z původní stavby se zachovalo pouze obvodové zdivo, vše ostatní je nové. Kuželovitá plechová střecha je ještě ujde, ale okolní budovy přilepené na mlýn a velká nepůvodní okna, z něj dělají mlýn z největšími stavebními úpravami u nás.

Pod označením větrný mlýn je uváděn nejenom v turistických mapách, ale i v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Nový Jičín. Tento objekt díky rozsáhlým stavebním úpravám ztratil úplně své starobylé kouzlo.