Libhošť

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Dochované, Vydáno dne: 18. 11. 2006

Typ: holandský
Stav: přestavba
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Využití: RD
Kulturní památka č. 20025/8-1625 z roku 1966

Libhošť
Libhošť
Libhošť
2006 2006 2006

Větrný mlýn holandského typu stojí asi 600 m severozápadně od středu obce na kótě 328 m v poloze Břehy.

Existence mlýna je doložena k roku 1842, kdy ho vlastnili manželé Bubíkovi, přesný letopočet vzniku však není jistý. Podle zprávy z roku 1875 byl v provozu. V obci se traduje, že mlýn nikdy nebyl funkční, protože stavitel žil rozmařilým životem a přestože v mlýně bydlel nenašel čas na to, aby ho uvedl do provozu. V roce 1900 z něj majitelé odstranili všechno technické zařízení a přestavěli ho na obydlí. Na rozdíl od jiných mlýnů, kde se bydlelo dole, zde přízemí sloužilo k hospodářským účelům a bydlelo se v prvním patře.
Ke konci II. světové války byla poškozena střecha a poté mlýn chátral. V roce 1956 nepovolili památkáři demolici a státní památkový úřad v Brně poskytl dotaci na opravu střechy a povolil další stavební úpravy.

Válcová stavba s obvodovou korunní římsou má hladkou bílou fasádu, v patře jsou prolomena nepůvodní pravoúhlá okna. Nízká střecha tvaru šestnáctibokého jehlanu renovovaná v roce 1977-8 je kryta šindelem. V interiéru se nachází zachovalý zdvojený dřevěný strop z trámů z první rekonstrukce v roce 1956.

Mlýn nemá již dlouho lopaty, je však hezky udržován a trvale obydlen. Má pěknou dominantní polohu v krajině, výsledný dojem ale kazí nízká přístavba na východní straně a to, že mlýn je obklopen vzrostlými stromy.