Bibliografie

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Sbírka, Vydáno dne: 30. 10. 2007

Výtah ze základní literatuty pro studium větrných mlýnů

přijmení jméno název vydal
A history of Technology I Oxford 1967 str.69-73, 272-275
A history of Technology II Oxford 1967 str. 349, 614-629, 648-9
A history of Technology III Oxford 1967 str. 623-630
Berka a kol. Miroslav Větrné mlýny jako technické památky TM v Brně 1979
Burian Václav Stav a problémy národopisného výzkumu VM ČSE VI 1958 str. 304-314
Burian Václav Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku Olomouc 1965
Burian Václav Poznámky k vývoji větrných mlýnů Olomouc 1966
Burian, Pokorný Václav Soupis a členění VM v Československu ČL 62 1975 str. 11-19
Burian Václav Poznámka k výzkumu názvosloví beranního VM čas. Rodné zemi Brno 1958, 321-328
Bergmann Therese Die Windmühle in Retz Profildruck Buchverlag Wien & Retz 2002
Burian Václav Větrné mlýny na vyškovsku Sborník SLUKO, odd. B I/195153
Burian Václav Pohlednice pramenem k historii VM zKVMvO 216, 1982 str. 5-10, 8x pohlednice
Bergmann Therese Windmühlen im Weinviertel Verlag Günther Hofer Retz, 2004, 72 stran
Břínek Miroslav Katalogizace VM na Moravě a vyhodnocení tech. par.využitelných pro záchranu památek 1999, závěrečná zpráva
Doubek Jan Větrné mlýnky s turbínou Těšínsko, č. 4, 2004, r.XLVII str.22-26
Doubek Jan Dochované větrné mlýny a mlýnky v ČR TMB 2005, 84 str, barevná příloha
Frolec, Burian Václav Lidová architektura SNTL Praha 1983, str. 247-248
Frohlich Antonín Poslední větrné mlýny na Lipensku Záhorská kronika 15/1932 str. 41-46
Hertlík Em Mlynářství - Stručný nástin vývinu mlýnů 1890
Hudec Jan Nástin praktického mlynářství Praha 1909, kopie z TMB (č. B 6653)
Jaroš Jiří Větrné motory na Moravě EKO centrum a TM Brno 1993
Janoška Martin Větrné mlýny v Čechách na Moravě a ve Slezsku LIBRI2003
Klíma Vladimír Dřevěné VM v oblasti Ostravského kraje ČL 39 (1952). Str. 122-128
Koč Břetislav Šance pro vítr EkoCentrum Brno 1996
katalog Katalog větrných mlýnů na Moravě JM CD - TM Brno 1999
katalog Katalog leteckých snímků VM na Moravě JM CD - TM Brno 2000
Kuttelvašer Z. Vývoj mlynářství (asi 1970) Mlýny a pekárny Praha
Kroček Miloslav Soupis větrných mlýnů slezskomoravské oblasti Radostná země III, 1953, str. 61-2
Mapa Větrné a vodní mlýny ČR B.A.T. Program s.r.o., 2002
Nový a kol. Luboš Dějiny tech. v Československu do konce 18.stol. Academia 1974
Olszanski Henryk Chlopskie wietraky Podkarpacia Sanok 2002 (83-915210-0-1)
kolektiv Obnovitlené zdroje energie a možnost uplatnění v ČR Studie ČEZ, 2003,
Pokorný Ota Soupis a kategorizace VM v Čechách ČSAV Geografický ústav, Brno 1973
Pokorný, Vařeka Ota Lokality VM v Čechách na Moravě a Slezsku ČL 62 1975 str. 9-10+ foto
Průvodce Průvodce po tech. památkách v Č., na M.a S. Národní tech. muzeum v Praze 1994
Pospíšil Arnošt Mlýny a mlynáři ve staletích Holešov 2004
Sborník Sborník ze semínáře - O větrných mlýnech TM v Brně 1975
Slonka Tomáš Malé VM na Karvinsku a Frýdecko-Místecku Ostravská univ.,FF,kat. hist..1999
Starý František Rázový popis dřevěného větřáku na Hané ČL 27, 1927, str. 7-18, 112-120
Sedlák František Suché a větrné mlýny v minulosti na Slovensku VČ 21966 str. 49-57
Štěpán, Křivanová M. Luděk Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách Argo, Praha 2000
Šustek, Turek A. František VM v J a Z části bývalého panství Fulnek VS0NJ41/1988 str. 22-39
Šustek, Turek A. František VM v S a V části bývalého panství Fulnek VS0NJ42/1988 str. 11-25
Šustek František Větrné mlýny ve Spálově VS0NJ 31/1983 str. 39-54
Šustek František VM v našem regionu podle mapování z r. 1780 VS0NJ 35/1985 str. 72
Šustek František Větrné mlýny v Luboměři a v Barnově VS0NJ 32/1983 str. 12-27
Šustek František Větrné mlýny na bývalém Oderském panství VS0NJ 36/1985 str. 18-36
Šustek František Nejstarší větrný mlýn ve Spálově VZ Spálovska a okolí, r.XI, 1996,
Šustek František Větrné mlýny v Oderských vrších VZ Spálovska a okolí, r.5, 1972,
Švihálek Milan Za svědky minulosti str.66-72 Větrní mohykáni Nakl. Stinga 1993, ČT Ostrava
Teichman Bořivoj Větrné mlýny v Poodří čas. Poodří 3/2004 str.18-42
Vařeka Josef Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku Uh. Hradiště 1967
Vařeka Josef VM na Moravě a ve Slezsku, II. vydání Uh. Hradiště 1982
Vařeka Josef Výsledky etnokartografického studia VM v ČSR ČL 62 1975 str. 1-7 + foto
Václavík Antonín Luhačovské zálesí Muzejní společnost v Luhačovicích 1930
Zapletal Florián Větřák (větrný mlýn) na Hané ČL 25, 1925, str. 25-31


Zkratky:
ČSE Československá etnografie
SOA Státní okresní archív
TM Technické museum
VM Větrný mlýn
VS Vlastivědný sborník
VČ Vlastivědný časopis
zKVMvO zprávy Krajského Vlastivědného muzea v Olomouci
VS0NJ Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
VU Vlastivědný ústav
VV Vlastivědný věstník
VZ Vlastivědný zpravodaj