Sekce „Větrné mlýny”

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 02. 11. 2007
Logo sekce
Sekce „Větrné mlýny” v rámci Kruhu přátel Technického muzea v Brně sdružuje všechny, koho větrné mlýny zajímají a mají chuť se zúčastnit na práci v sekci (zejména majitele mlýnů od nás i ze zahraničí, pracovníky muzeí a památkových ústavů, pracovníky medií, učitele, profesionální a amatérské badatele).

Cílem práce sekce je předávat si odborné informace mezi členy a společně větrné mlýny presentovat široké veřejnosti jako zajímavou technickou památku. Vzájemnou pomocí přispět z odborné obnově a údržbě dochovaných větrných mlýnů.

Hlavní aktivity:
- pravidelné setkání členů sekce spojené s exkurzí
- každý rok zájezd za větrnými mlýny v zahraničí
- vydávání zpravodaje sekce pod názvem Hasačert
- uvádět novinky okolo větrných mlýnů na internetu

Plánované akce:
- každé jaro zahraniční zájezd a podzimní zasedání sekce spojené s exkurzí po větrných mlýnech v ČR
- příprava informačních a propagačních materiálů o větrných mlýnech pro tisk, rozhlas a televizi
- příprava drobných tisků o vybraných větrných mlýnech

Nyní realizované akce:
- záchrana ohroženého větrného mlýna ve Spálově
- pomoc při obnově větrných mlýnů ve Světlíku, Borovnici, Jalubí, Bílově i jinde
- vzájemná odborná pomoc při opravách a rekonstrukcích větrných mlýnů


Informace a kontakt přes: www.povetrnik.cz
předseda ing. Jan Doubek: doubek.mlyny@vetrnemlyny.info