Situace u některých rekonstruovaných mlýnů

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Z tisku, Vydáno dne: 07. 04. 2008

Spálov, Stará Ves, Jalubí, Chvalkovice, Choltice, Librantice, Zlobice...

Spálov
Ani přes zimu se nezastavily práce na obnově větrného mlýna ve Spálově. Náš kolega Jan Kandler udělal stříšku nad vstupními dveřmi a vyrobil novou podlahu v prvním patře i se žebříkem. Pan Pavel Hajkr slíbil udělat do května čtyři okna do mlýna. Do prázdnin bychom mohli zorganizovat brigádu na usazení oken a udělání betonové podlahy v přízemí.
Pan Kandler ještě udělal rozpočet na novou střechu, který předal paní starostce. Velmi dobrou správou je, že zastupitelé městyse Spálov schválili investici 55 000.- Kč na novou střechu mlýna. Výkresovou dokumentaci nutnou na ohlášení prací slíbil nakreslit ing. arch. Ivan Sládek. Takže letos na podzim bude mít mlýn ve Spálově i novou střechu. Věřím, že tím se nám podaří mlýn definitivně zachránit před zánikem.
Bohužel mám i špatnou zprávu. Uzavřený prostor už přilákal první vandaly. Vyrazili dveře a dělali si uvnitř dýchánek. Naštěstí byli přistiženi, zaplatí škodu a snad dají příště pokoj.

Stará Ves
Obecní úřad v Bílovci se rozhodnul provést opravu a případnou rekonstrukci větrného mlýna ve Staré Vsi. Za pomoci Jana Kandlera jsem zpracoval „Posouzení technického stavu větrného mlýna s návrhy na opravu a doplnění“. Paní ing. arch. Taťána Tzoumasová zpracovala „Průzkum napadení biotickými škůdci a princip údržby, opravy a sanace“. Na základě těchto posudků byla zpracováno vyjádření NPÚ v Ostravě, MÚ Bílovec vydalo závazné stanovisko a odeslalo žádost o dotaci. Je tedy naděje, že se další z větrných mlýnů dočká odborné opravy.

Jalubí
Stavba větrného mlýna úspěšně pokračuje. Přes zimu byla stavba zakonzervována. Vzhledem k letošní mírné zimě mohly být už od 1. března zahájeny zednické práce na dokončení základní zdi. V letošním roce má být dokončena hrubá stavba, střecha a zahájeny práce na vnitřním vybavení.

Chvalkovice
Větrný mlýn holandského typu byl nad obcí Chvalkovice postaven v roce 1873 Josefem Vítkem. Provoz mlýna byl ukončen zapečetěním v roce 1941. V roce 1972 byl ještě mlýn naprázdno roztočen a potom již jen chátral.
Do nezbytných oprav se pustil pravnuk posledního mlynáře pan František Sigmund v roce 2004. Rekonstrukce začala opravou střechy s přispěním Ministerstva kultury. Ještě si pamatoval, jak poslední střechu dělal přes 30 lety se svým otcem.
Základní dokumentaci pro rekonstrukci i dotace zpracoval ing. arch. Libor Vlček1, realizaci si prováděl sám pan Sigmund se synem. Kompletní krovy střechy si napřed postavili doma na dvoře, a teprve když si byli jisti, že je dokonalá, tak ji znovu rozebrali a sestavili na mlýně. Devět tisíc šindelů dodala odborná firma2.
V následujícím roce provedli rozsáhlou konzervaci interiéru mlýna proti červotočům a plísním.
V červenci roku 2005 přišel krásný okamžik, kdy větrný mlýn dostal opět autentické perutě. V dalším roce pokračoval mlynář se synem v opravách vnitřního zařízení mlýna. Pro letošní rok plánuje opravy podlah a v dalších letech rekonstrukci brzdy palečního kola a dalších částí mlecího zařízení. Sám mlynář je vyučen od železa, ale práce ho baví. Jak říká „Neděláme nic nového, jen kopírujeme“.

1) A2 Architektonický ateliér, ing. arch. Libor Vlček, Šturmova 39, 616 00 Brno, vlcekarch@volny.cz
2) firma Živa, Klášterec nad Orlicí

Choltice
Úspěšně pokračuje i rekonstrukce větrného mlýna v Cholticích. Přesto, že majitel Radomír Romfeld žije trvale v Německu každé léto stráví hodně času na svém mlýně a postupně ho důkladně opravuje. Na letošní rok připravuje obnovu zbývajících dvou stran pláště mlýna (od křídel a od vchodu). I vnitřní vybavení prochází důkladnou a zasvěceno renovací.

Ing. Jan Doubek

Librantice
Intenzivnější zájem o větrné mlýny trvá cca od roku 1997. Od této doby jsem náhodně shromažďoval informace a vyobrazení větrných mlýnů. Hledal jsem umístění mlýnů v krajině především na Královéhradecku, zjišťoval jsem obecné povědomí o místních mlýnech. V roce 2003 jsem koupil dubový kmen na výrobu tatíku. Začal jsem se zajímat o koupi původních pozemků v Libranticích. Obecního úřadu má k tomuto mému záměru kladný postoj. Klíčový majitel skupiny pozemků však prodej neumožnil. Sehnal jsem si výkresy mlýna z NTM v Praze V současné době chci podpořit důstojné připomenutí opomíjených větřáků na Královéhradecku alespoň informativními tabulemi.

Michal Jouda

Zlobice
Před pár týdny se mi v poště objevila zajímavá žádost o pomoc při vybudování vzpomínky na větrný mlýn ve Zlobicích. Při setkání s místní kronikářkou paní Zdenou Trávníčkovou vyplynulo několik bodů s kterými by vás chtěl seznámit.
Je chválihodné, že se místní nadšenci obrátili právě na nás, bude totiž nutné jejich megalomanské plány trošičku usměrnit. Lákadlem by pro obec mohlo být zařazení do plánované cyklostezky „Cesty větru” na kroměřížsku.

Jen krátce ze zápisu kronikáře:
„Na návrší mezi Bojanovicemi a Zlobicemi stával větrný mlýn. Mlýn byl postaven asi za napoleonských válek. Na jeho matečníku byl vytesán letopočet: ANNO-1808-CLM. Naposledy se v něm šrotovalo obilí pro dobytek roku 1925 a jeho pozůstatky byly rozebrány v květnu 1929. Tím zmizel kus poezie venkova. Jak asi bývalo v šalandě, když vítr mlýnem klapotal? Pomalu všechny větřáky v okolí ustoupily moderním šrotovníkům, poháněným motory a elektřinou. Roku 1892 vyvrátila vichřice větřák v Lutopecnách, roku 1924 shořel větřák v Koválovičkách. Skončila se éra větrných obrů. Větřák dnes připomíná jen pár zažloutlých fotek a vzpomínky našich nejstarších usedlíků.
Pokud jste si pozorně vyslechli nostalgickou vzpomínku, neuniklo Vám určitě datum na matečníku vytesané letopočet 1808. Ano, tento rok to bude rovných 200 let od doby, kdy byl na kopci vztyčen onen větřák. Pro připomenutí názvu kopce i samotné stavby by bylo určitě velmi hezké vytvořit na místě samotném nějaký památník nebo alespoň informační panel (třeba právě jako jedna ze zastávek cyklostezky).
Záměr se setkal se zájmem zastupitelů. Paní Trávničková má určitou představu, zřejmě dost naivní, pokud jde o umístění v rámci pozemkových úprav problém by nebyl, ráda by však slyšela názor odborníků.

Petr Veselý

Další mlýny:
Budišov - naši nový členové připravují opravu a využití VM
Hačky - i zde chystají opravy a renovaci některých částí VM
Ostrov u Macochy, Kořenec – chystá se oprava střechy