Větrné čerpadlo Radíkov

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 28. 04. 2008

V úkolech na rok 2007 měla sekce VM podání návrhu na prohlášení větrného čerpadla v Radíkově za kulturní památku. To jsme splnili a výtah z doprovodného dokumentu zde uvádíme.

Radíkov
Radíkov
Radíkov
Větrné kolo čerpadla Řemenice k pohonu dalšího zařízení Samotné pístové čerpadlo


Věc: Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – větrné čerpadlo u čp. 1 v Radíkově u Hranic, okr. Přerov

Popis:
Jedná se o plně funkční čerpadlo s větrnou turbínou, které se skládá z větrného oběžného kola o 30 lopatkách (výrobek firmy KUNZ Hranice) umístěné na stožáru příhradové konstrukce a pohánějící vodní pístové čerpadlo napájející soukromý vodovod.

Kruhový pohyb osy oběžného kola je výstřednou vačkou v náboji převeden na posuvný pohyb svislého táhla, které vede středem příhradového stožáru až pod zem. Na jeho konci ve sklípku je umístěno již zmíněné pístové čerpadlo. Čerpadlo čerpá vodu ze studny, která se nachází na druhé straně silnice ve vzdálenosti cca 50 m. Studna je položena o 5 m níže a má hloubku 6 m. Čerpadlo nasátou vodu vytlačuje do výše 6 m do rezervoáru o půdorysu 2 x 4 m a hloubce 1,5 (tzn. o objemu 12 m3). Rezervoár je umístěn v zahradě ve vzdálenosti cca 35 m od čerpadla. V případě nedostatku větru je možno přes převody pohánět čerpadlo ručně.

Rozměry:
Na stožáru z příhradové konstrukce o výšce 12 m je uloženo oběžné kolo s 30 plechovými lopatkami o průměru 3,5 m a taktéž plechovým kormidlem, které zajišťuje automatické natáčení oběžného kola s lopatkami proti větru.

Materiál:
Ocelová konstrukce příhradového stožáru, kovové části převodů, čerpadlo s mosazným válcem. Stručná historie: Datum výroby větrné turbíny a stožáru není známo. V roce 1932 je z Nové Horky u Příboru na současné místo přivezl Karel Dreiseitl (otec současného majitele). Původní litinové čerpadlo bylo v roce 1955 nahrazeno novějším s mosazným válcem. Ovšem dochovalo se i staré čerpadlo, které je zakonzervováno a uloženo u nynějšího majitele.

Situace:
Stožár větrné turbíny a pod ním uložené čerpadlo se nachází 25 m SV od domu čp. 1 v Radíkově. Studna je 50 m J od domu a rezervoár na vodu 20 m S od domu – viz výřez z katastrální mapy s vyznačením polohy navrženého objektu

Souřadnice GPS: Loc: N 49°35'48.219", E 17°40'24.615"

Současný stav věci:
Větrné čerpadlo je udržované v dobrém stavu, plně funkční a v trvalém provozu. O dobré údržbě svědčí mj. skutečnost, že majitel i přes pokročilý věk (78 let) každý druhý týden promazává ložiska větrné turbíny.

Odůvodnění podání návrhu:
Předmětné čerpadlo s větrnou turbínou je mimořádné hned z několika důvodů: Dokládá téměř zapomenutou kapitolu vývoje techniky v českých zemích – používání větrných turbín k pohonu strojů (kromě čerpadel na vodu a mlecích složení, třeba také malých domácích pil, šindelek nebo hospodářských strojů), které lidem usnadňovaly práci.
Dnes jej tato zařízení svého druhu jediné ČR, které je dosud v trvalém provozu, a to (nejpozději) již od roku 1932.
Podstatná je i skutečnost, že předmětný objekt je dosud využíván, a to zcela přirozeným způsobem.
Za zmínku stojí také skutečnost, že je jediné dochované ze 4 větrných čerpadel na vodu, která Karel Dreiseitl v Radíkově postavil.

Připravili: Jan Doubek a Radim Urbánek