Irská mlynářská modlitba

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Sbírka, Vydáno dne: 04. 04. 2009

Back of the Bread
Maltie D. Babcock

Irská píseň


Irská píseň


Volný překlad (průnik obou verzí):
Aby byl chléb je potřeba sněhobílá mouka,
aby byla mouka je zapotřebí mlýn,
aby mlel mlýn musí být vítr a déšť,
svítit slunce a dít se vůle Boží.