Program sekce 2009

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 18. 03. 2009

Program sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB na rok 2009

1. Propagace větrných mlýnů jako technické památky
- články, knihy, TV dokumenty, výstavy

2. Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů
- rekonstrukce VM ve Staré Vsi, podpora obnovy VM v Borovnici aj.

3. Pokračovat v záchraně VM ve Spálově
- proběhne brigáda v červnu, otevření malé výstavy v červenci

4. Zajistit vzájemnou informovanost členů o dění okolo VM
- vydat jedno číslo klubového časopisu Hasačert
- organizace dvou setkání (květnový výlet do zahraničí a říjnové výroční zasedání)

5. Připravit jednotný informační stojan před VM

6. Pokračovat v přípravě cyklostezky po větrných mlýnech – "Cesta větru"

7. Příprava brožur o jednotlivých VM