Informace o činnosti sekce v roce 2008

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 18. 03. 2009

Členská základna: 39 řádných členů, 1 čestný člen, 1 spolupracovník za TM v Brně...

Logo sekce Zhodnocení činnosti v roce 2008:

1. Propagace větrných mlýnů jako technické památky
- probíhá stálá výstava Cesta větru J. Doubka o VM v Rymicích
- výstava Větrná energetika B. Koče – byla ve Vilémově a Oucmanicích.
- výstava Kouzlo větrných mlýnů J. Doubka byla celou sezonu na Chadimově mlýně
- výstav Evropské větrné mlýny na pohlednicích byla v Ruprechtově
- články v odborném tisku, internetové stránky Petra Veselého a Karla Mlýnka aj.
- vyšla kniha Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II s kapitolou o VM

2. Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů
- odborné posudky na VM Stará Ves a Retz
- probíhaly konzultace k VM Jalubí, Světlík, Litultovice, Budišov aj.

3. Pokračovat v záchraně VM ve Spálově
- proběhla brigáda, mlýn má nová okna, střechu, položenu kamennou podlahu a posezení před mlýnem

4. Zajistit vzájemnou informovanost členů o dění okolo VM
- zajištováno Hasačertem č. 4, na třech setkáních a přes www stránky

5. Připravit návrh jednotného informačního stojanu před VM
- zde jsme nepokročili, oslovená výtvarnice nedotáhla návrh do konce.

6. Pokračovat v přípravě cyklostezky po větrných mlýnech – "Cesta větru"
- pokračují konzultace a další přípravné práce

7. Začít práce na prvních dílech série brožur o jednotlivých VM
- probíhá fáze shromažďování materiálů po archívech
Ing. Jan Doubek