Zhodnocení činnosti sekce za rok 2009

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 01. 06. 20101. Propagace větrných mlýnů jako technické památky
- probíhá stálá výstava Cesta větru J. Doubka v Rymicích - aktualizováno
- v červenci byla otevřena výstava VM v okolí Spálova ve mlýně ve Spálově
- výstava Větrná energetika B. Koče byla na dvou místech
- B. Koč vydal brožůrku Od větrných mlýnů k větrným elektrárnám
- panel o práci naší sekce byl na bienále Industriální stopy 2009 v Praze
- další články do odborného tisku psali B. Koč a J. Doubek
- vyšla poštovní známky a pamětní zlatá mince ČNB s motivem VM Ruprechtov

2. Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů
- odborný posudek na stavbu repliky větrného mlýnky v Korňi (J. Doubek)
- probíhaly konzultace k VM ve Světlíku, Jalubí, Stará Ves,

3. Pokračovat v záchraně VM ve Spálově
- proběhla brigáda, na které byla dokončena oprava interiéru a následně bylo instalováno 8 panelů s výstavou o větrných mlýnech v okolí Spálova (J. Doubek)

4. Zajistit vzájemnou informovanost členů o dění okolo VM
- vyšel Hasačert č. 5, fungovaly internetová stránky P. Veselého www.povetrnik.cz a K. Mlýnka www.vmpohledy.estranky.cz, proběhl jarní zájezd a podzimní zasedání,

5. Připravit návrh jednotného informačního stojanu před VM
- dostali jsme návrh od výtvarnice, na vlastní realizaci vorku pracuje Michal Jouda

6. Pokračovat v přípravě cyklotrasy po VM
- návrh vhodných míst v okolí Holešova je připraven, nepodařilo se najít zájemce o realizaci mezi cyklo organizacemi

7. Příprava brožůrek o jednotlivých VM – zatím nepokročila