Zhodnocení činnosti sekce za rok 2010

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 02. 05. 20111. Propagace větrných mlýnů jako technické památky
- probíhá stálá výstava Cesta větru J. Doubka v Rymicích - aktualizováno
- proběhly 4 výstavy „Cestou větru”(Ostrava, Žabeň, Řepiště, Trutnov)
- členové se aktivně zůčastnili několika konferencí

2. Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů
- probáhá průběžně dle potřeby a zájmu

3. Pokračovat v záchraně VM ve Spálově
- brigáda v roce 2010 neproběhla

4. Zajistit vzájemnou informovanost členů o dění okolo VM
- vyšel Hasačert č. 6, fungovaly internetová stránky P. Veselého www.povetrnik.cz a K. Mlýnka www.vmpohledy.estranky.cz, proběhl jarní zájezd na Slovensko a do Rakouska
- proběhlo podzimní zasedání v Brně a okolí

5. Připravit návrh jednotného informačního stojanu před VM
- vzorový stojan zhotovil a dodal kolega Michal Jouda


6. Kalendář VM 2011
- kalendář větrných mlýnů na rok 2011 vyšel
- zkusmo vyšlo i pexeso s mlýny, jako hlavní propagační materiál pro rok 2011

7. Příprava brožůrek o jednotlivých VM - zatím nepokročila