Program sekce na rok 2011

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 02. 05. 2011Program sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB na rok 2011

1. Propagace větrných mlýnů jako technické památky
- články, TV dokumenty, výstavy, pomoc diplomantům

2. Příprava brožur o jednotlivých větrných mlýnech
- Kořenec, Přemyslovice, Kuželov a další

3. Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů
- rekonstrukce VM ve Staré Vsi, podpora obnovy VM v Borovnici, jalubí, Světlík a další dle potřeby

4. Pokračovat v záchraně VM ve Spálově
- proběhne brigáda v srpnu

5. Zajistit vzájemnou informovanost členů o dění okolo VM
- vydat jedno číslo klubového časopisu Hasačert
- organizace dvou zahraničních zájezdů za větrnými mlýny
- zorganizovat podzimní setkání spojené s kurzem „Od zrna ke chlebu”

6. Realizovat navržený informační stojan před VM

7. Pokračovat v přípravě cyklostezky po větrných mlýnech – „Cesta větru”