Byli jsme v Dánsku

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 21. 05. 2012

Po několika odkladech se podařilo najít vhodný termín připravované expedice (nejen) za větrnými mlýny v Dánsku. Bylo nás šest a vešli jsme se do Multiply s pohonem na zemní plyn (LPG), z půjčovny Pražských plynáren. I se zavazadly a nějakými zásobami v tuhé i tekuté podobě pro pikniky na cestě jsme se v Mul-tiple s uspořádáním sedadel 3 + 3 necítili nijak stísněni.

Jako původci nápadu, trasy, časového plánu, itineráře i celé „logistiky“ expedice mi nepřísluší akci z tohoto pohledu hodnotit, proto jen fakta, seřazená chronologicky.

1. den sobota 10. září 2011
Odjezd z Prahy, směr Drážďany, okolo Berlína na trajekt do Rostocku. Poslední možnost načerpat LPG je u města Malchow, nedaleko čerpací stanice je pěkný větrný mlýn, majitel bydlí hned vedle, takže i s prohlídkou. Trajekt z Rostocku do Gedseru, přes mosty a ostrovy Falster, Faro a Sjaelland na ostrov Amager, který je předměstím Kodaně a je na něm hostel, naše základna pro další dva dny.

2. den neděle 11. září 2011
Neděle, ráno Kodaň (přístav, malá mořská víla a větrný mlýn poblíž, královský zámek, v poledne přejezd do Lyngby skanzen (vstup zdarma) se dvěma větrnými mlýny a dalšími historickými stavbami z celého Dánska. Večer prohlídka centra Kodaně.

Dánsko
Dánsko
Dánsko
Most ke Kodani Kodaň Kodaň


3. den pondělí 12. září 2011
Pokračuje poznávání centra Kodaně. Výstup po vnějším točitém a neustále se zužujícím schodišti kolem 86,6 m vysoké štíhlé věže kostela Vor Frelsers Kiele až pod zlatou báni na její špici. Adrenalinový zážitek doplněn nádhernými pohledy na Kodaň. Odpoledne elektrárna DONG s expozicí v Diesel House v letech 1932 1966 největší stabilní dieselův motor na světě (osmiválcový dvoutakt s dvojčinnými písty, vrtání 84, zdvih 150 cm, výkon 22 tis. kW, výška je 12,5 m a váha 1400 tun) poháněl generátor v elektrárně (www.dieselhouse.dk). Přejezd na okraj Kodaně, čtvrt Sydhavn, dvanáctipatrová obytná budova od Kaplického atelieru Future Systems. Linkou lodní městské dopravy do centra Kodaně, další zajímavosti města, lodí zpět na předměstí k autu a do „našeho“ hostelu.

4. den úterý 13. září 2011
Opouštíme Kodaň směrem na jih, uprostřed mostu přes průliv Storstrom odbočka na ostrov Faro a po dalším mostě na ostrov Mon, s více než 100 m vysokými křídovými útesy. Schodiště k patě útesů uzavřeno, některé útesy hrozí zřícením. Trasa nad útesy nabízí trasu s pohledy shůry. Pak přes další ostrůvek Bogo, piknik u větrného mlýna, zastávky u typických dánských venkovských kostelíků s malovanými stropy a hřbitůvky okolo. Zpět na Sjaelland do Ringstedu. Muzeum a hlavně funkční větrný mlýn, vítr vál, mlýn mlel. Katedrála s hrobem královny Dagmar původem z Čech z ro-du Přemyslovců. Přes most nad průlivem Store Baelt (celkem 18 km, z toho střední část v délce 1624 m zavěšená na la-nech na pilířích 264 m vysokých 65 m nad hladinou), přes ostrov Fyn a další průliv Lille Baelt (další most) na poloostrov Jylland (Jutsko) na naši druhou základnu hostel v Koldingu.

Dánsko
Dánsko
Dánsko
Ringstedt Ringstedt Pláž na ostrově Romo


5. den středa 14. září 2011
Trasa vede napříč Jutským poloostrovem k Severnímu moři. Zastávka v Askově v Muzeu Poul la Coura, konstruktéra první větrné elektrárny v Evropě (1891). Přátelé tohoto muzea měli zrovna Arbeitdag tedy den, kdy pra-covali na zušlechtění a doplnění expozice.
Pokračování do Ribe, kdysi královského města s pomníkem královny Dagmar na místě bývalého královského hradu. Rozhled z věže katedrály napovídá, že plánovaná cesta na ostrůvek Mando asi nevyjde, několikadenní silný západní vítr zvýšil hladinu a cesta několikakilometrový „násep“ nad běžnou úrovní hladiny je zaplaven. Večerní prohlídka Koldingu.

6. den čtvrtek 15. září 2011
Z Koldingu míříme na sever. Čeká nás výstup na nejvyšší horu Dánska, Ejer Bavnehoj, 170,86 metrů nad mořem. Zvládli jsme bez nosičů a kyslíkových přístrojů.
Další zastávka Muzeum energetiky v Bjaerringbro. Areál je vybudován pod hrází s vodní elektrárnou na řece Gudenaa. Součástí expozice je venkovní „skanzen“ historických dánských větrných elektráren i koncových transformátorů sítě. A také budova Niels Bohr Tower, kde nám průvodce živě předvádí, co umí napětí ve statisících voltů z Van de Grafově generátoru a Teslova transformátoru.
Odpoledne cesta na ostrůvek Fur v průlivu Limfjord. Zajímavé ceny trajektu: dospělý za 20 korun (dánských), osobní auto včetně posádky 100,- DKK, je nás šest, je třeba šetřit, jedeme autem. A při zpáteční cestě navíc zjišťujeme, že ta cena je zpáteční. Na ostrůvku malý skanzen s větrným faremním minimlýnkem, muzeum s otisky pravěkých ryb a dalších živočichů, lomy na diatomit, kde se ty fosilie nalézají (a z diatomitu místní podnik dělá mj. granule do kočičích WC). Od ostrůvku po západním pobřeží Jutského poloostrova (písečné kosy a duny), večeře z místních ryb v restauraci na písečné kose ve Hvide Sande.

Dánsko
Dánsko
Dánsko
Muzeum P. L. Coura - Askov Wittenburg Nejvyšší vrchol Dánska


7. den pátek 16. září 2011
Dopoledne prohlídka Koldingu město s jedním za dvou či tří dánských hradů, větrný mlýn nedaleko hotelu, botanická zahrada s geografickým členěním expozice, s bambusovým pralesem. Když nevyšla cesta na Mando, jedeme na jižněji ležící ostrov Romo, spojený s Jutskem osmikilometrovým, ale několik metrů vysokým náspem. Po několika dnech se vítr zcela uklidnil, více než kilometr široká pláž byla ještě včera bita a písek zhutněn vlnami, teď se po něm dá jet pohodlněji než na české dálnici až k moři. Na Romo ještě výlet po vřesovišti a přesun na třetí základnu hostel v Tonderu u hranic s Německem. Nedaleko Tonderu ještě jeden dánský větrný mlýn a také dvojice větrných čerpadel u Ballum Enge s Archi-medovými šrouby k čerpání vody pro napájení dobytka na pastvinách.

8. den sobota 17. září 2011
Cesta zpět. Nejkratší trasou k první čerpací stanici LPG v Německu. Leží těsně za hranicemi. V Dánsku na LPG nejezdí, zato budují síť čerpadel vodíku. To bychom z Multiply udělali Zeppelína. Na LPG jezdí Multipla za 142,- Kč na 100 km. Asi 100 km jižně od hranic překonává dálnice mostem plavební kanál z Baltu do Severního moře. Krátká zastávka, sledujeme čilý lodní provoz. Dva remorkéry táhnou mohutný prám s nějakými rourami, až po návratu si ověřuji, že to nejsou díly pro ropné plošiny (jak jsem hlásal na místě), že ale jde o základy a tubusy pro „offshore“, tedy mořské větrné elektrárny v německých a dánských vodách. Kam až využívání větrné energie od dob větrných mlýnů dospělo! Další LPG čerpáme ve Wittenburgu. Městečko asi 60 km východně od Hamburku má vedle LPG čerpací stanice také větrný mlýn (navštívili jsme) a v obří hale postavenou krytou umělou sjezdovku se sněhem i dvěma lanovkami. Pak ještě jedno tankování v Německu a večer příjezd do Prahy.

Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Větrné čerpadla s Archimedovým šroubem píst nějvětšího
spalovacího motoru


Sumasumárum:
Délka trasy 3190 km. Noclehy 3 x Kodaň, 3 x Kolding, 1 x Tonder (vše v Dánsku), v hostelech sítě Danhostel. Projeli jsme 10 ostrovů, zastávky byly u 9 větrných mlýnů, 5 z nich i s prohlídkou, 1 v provozu),. Viděli jsme i dvojici unikátních větrných čerpadel s Archimedovými šrouby, ale také řadu dalších „nevětrných“ zajímavostí na trase, vystoupili na nejvyšší horu Dánska (bez nosičů a kyslíkových přístrojů), přejeli přes nejdelší evropský (a 2. nejdelší na světě) zavěšený most. Náklady na jednoho účastníka těsně pod 10 tis. Kč (půjčovné auta, PHM v Česku a SRN LPG, v Dánsku benzin, trajekty, mýtné přes most, noclehy, parkování). V zásobě zůstala nejméně další desítka zajímavých míst a objektů v Dánsku, kdo by měl zájem si do Dánska také zajet, rád mu informace, zkušenosti, mapy a jiné podklady poskytnu.

Břetislav Koč