Zhodnocení činnosti sekce za rok 2011

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 20. 06. 20121. Propagace větrných mlýnů jako technické památky
- 5 výstav (Šluknov, Trutnov, NZM...), exkurze, pořad v TV
- vydána brožura o větrných mlýncích s turbínou
- vydáno Pexeso s obrázky VM
- členové se aktivně zůčastnili několika konferencí

2. Pomoc při rekonstrukci větrných mlýnů
- probáhá průběžně dle potřeby a zájmu (Borovnice, Kořenec, Přemyslovice aj.)

3. Pokračovat v záchraně VM ve Spálově
- brigáda proběhla na konci srpna

4. Zajistit vzájemnou informovanost členů o dění okolo VM
- vyšel Hasačertík č. 7, fungovaly internetová stránky P. Veselého www.povetrnik.cz a K. Mlýnka www.vmpohledy.estranky.cz, proběhl jarní zájezd do Sibiu, podzimní do Dánska
- proběhlo podzimní zasedání v Jindřichovicích pod Smrkem

5. Pokračovat v přípravě cyklotrasy po VM - Cesta větru
- Pokusy navázat spolupráci s autory cyklotrasy v Hranicích nevyšly


6. Připravit návrh jednotného informačního stojanu před VM
- vzorový stojan zhotovil a dodal kolega Michal Jouda


7. Příprava brožůrek o jednotlivých VM - zatím nepokročila