Zájezd do skanzenu Astra v Sibiu

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Přátelé větrných mlýnů, Vydáno dne: 21. 05. 2012

Na přelomu dubna a května loňského roku se nám podařilo uskutečnit další z našich výletů za větrnými mlýny. A to až do Rumunska, do Skanzenu ASTRA v Sibiu.

Rumunsko už je dost daleko, takže to znamenalo večerní přejezd do Komárna a pak celý den do Sibiu. Tam jsme měli celý den na prohlídku úžasného skanzenu a večer na prohlídku města. A pak zase celý den s menšími zastávkami domů. Ujeli jsme přes 1800 kilometrů, ale rozhodně to stálo za to. Skanzen je opravdu obrovský. Jedná se o skanzen s největším souborem neprůmyslových technických staveb a objektů v celé Evropě. Za všechny můžeme zmínit několik mlýnů lodních, mnoho mlýnů vodních, tři vodní pily, žentour, hrnčířské dílny, chlebové pece, sušárny ovoce, moštárny, palírny cujky, svíčkařská dílna a mnoho dalších. Pro nás bylo nejúžasnějších sedm větrných mlýnů. Za jeden den nešlo skanzen ani celý projít.

Velice zajímavé bylo cestou pozorovat Rumunskou současnost. Už to vůbec není zaostalá země, jak si ji pamatujeme. Tak pěkné silnice u nás nemáme, centrum Sibiu bylo krásně upravené a plné života. Všichni jsme byli překvapeni, jaký pokrok Rumunsko udělalo za těch pár let, kdy tam nikdo z nás nebyl.

Jelo nás celkem osm. Cestu bez problémů zvládla jako nejstarší účastník i naše čestná členka paní Therese Bergmann i nejmladší účastnice Anička Hajkrová. Celý výlet vymyslel, vzorně organizoval a řídil Radim Urbánek.

Jan Doubek

Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu

Sibiu
Sibiu