Doubravy / Březnice

Autor: Petr Veselý <info(at)povetrnik.wz.cz>, Téma: Zaniklé, Vydáno dne: 27. 02. 2014

Doubravy
Burian 102.
Typ: německý
Stav: přestěhován do Březnice
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín

Březnice
Burian 51.
Typ: německý
Stav: zaniklý
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín

Dnes mám pro vás zajímavost z historie větrných mlýnů, která se nám může dnes zdát obdivuhodná, ale za časů největšího rozmachu větrných mlýnů na Moravě to byla věc naprosto běžná. Tou zajímavostí je přestěhování dřevěného beraního (německého) větrného mlýna. Viz. také samostatný článek o stěhování vm.

Větrný mlýn beraní (německého typu) byl postaven nad obcí Doubravy na úbočí kóty Doubí 431 m.n.m. v roce 1802. Dodnes se tomu místu říká Větřák a stojí zde na samotě dům č.p. 78. Sloužil obyvatelům okolních obcí, ale hlavně jako panský mlýn, patřící ke statku, asi do roku 1895 kdy byl demontován, přestěhován a znovu postaven nad obcí Březnice v poloze Kříby u č.p. 165. Mlýn znovu postavil tesař Krajča z Březůvek. Nejdříve zpracovával obilí na mouku, později jen na šrot pro dobytek. Zanikl za II. sv. války.

Dochovalo se nám i několik poznámek o konstrukci mlýna. Střecha měla formu lomené pyramidy nebo takzvané polovalby, střední sloup „tatík” byl při zemi nekrytý, což bylo ojedinělé. Uvnitř na moučnici byl nápis: „Bože, žehnaj domu tomu” a na násypném koši: „Jaké obilí kdo má, takové do mlýna dá. Néni kumšt mlet na větrňáku, dyž je sucho, ale dyž každú kolajú voda tlaščí”.

Doubravy/Březnice
Doubravy/Březnice
Doubravy/Březnice
III. vojenské mapování
1 : 25 000
mapový list 4359_2
zobrazení a nákres mlýna
z publikace Luhačovské zálesí
od Antonína Václavíka 1930


Mlýn už bohužel nestojí, dochoval se pouze dům mlynáře. Nedaleko mlýna ještě dnes stojí nefukční větrné čerpadlo z pozdější doby (80 léta 20. století), které dokládá, že zde na kopci je opravdu větrno. Mlýn měl pěknou polohu na hřebeni Kříbů a z místa jsou pěkné výhledy do údolí na Březnici i krajské město Zlín.