※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 18 nalezených)

|0-15|15-18|

<x02>Konstrukce</x02>

Literatura ke konzervaci

Vydáno dne 02. 05. 2009 (3675 přečtení)

1) Všeobecná literatura
- Kol. autorů: Základy muzejní konzervace. Muzeografické učení texty III. Brno 1989, 285 s.

- Kotlík, P.: Stavební materiály historických objektů. Praha 1999, 112 s.

- Kolektiv autorů: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Praha 1987, 256 s.

- Kololektiv autorů: A-Z konzervátora. Bratislava 1982, 401 s.

- Nikitin, M.K.-Meľnikova, E.P.: Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Brno 2003, 232 s.

- Štorm B.: Základy péče o stavební památky, NPU, Praha 2007, 190 s.

2) Články a menší sborníky
- Kol. autorů: Konzervace vodou nasyceného dřeva. Sborník STOPU. Praha, 2004, 46 s.

- Koudelová, J.-Šimčíková, M.: Zásady průzkumu objektů dřevěné architektury v muzeích v přírodě. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Cheb 2006. Brno 2006, s. 97-104.

- Kizlink J.: Možnosti chemické ochrany a konzervace historického dřeva. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 2003. Brno 2003, s. 38-41.

3) www - stránky
- Stránky Jihočeského kraje

- Stránky Moravskoslezského kraje - Pokračování obnovy a konzervace mlýnské technologie - Vodní mlýn Wesselsky II.N.P. a mezipatro II.N.P. - 1 etapa

| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek
<x02>Konstrukce</x02>

Údržba VM v Partutovicích

Vydáno dne 02. 05. 2009 (4583 přečtení)
Stručný přehled údržby větrného mlýna v Partutovicích, jak nám jej vlastními slovy předal majitel Jan Kandler.
| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek
<x02>Konstrukce</x02>

Údržba a konzervace památek

Vydáno dne 18. 04. 2009 (7226 přečtení)
Praktické zkušenosti z dlouhodobé péče o větrný mlýn v Kuželově
Toto téma je velice rozsáhlé a složité. Většinou se konzervací a údržbou materiálů zabývají celé knihy, my se však zaměříme na část, která nás nejvíce zajímá, a to údržba materiálů, které převažují na větrných mlýnech. Samozřejmě v krátkém příspěvku neprobereme všechny materiály, pouze ty nejčastěji se vyskytující. Na mlýnech holandského typu budou převažujícími materiály kámen, cihly, dřevo, kov, sklo a jako doplňující pak kůže, textil a papír.
| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek
<x02>Konstrukce</x02>

Sanace historických dřevěných konstrukcí

Vydáno dne 18. 04. 2009 (11497 přečtení)
Při přípravě opravy dřevěné konstrukce je třeba v první řadě zjistit co nejpřesněji rozsah a způsob napadení, při zvýšené vlhkosti i zdroj a příčiny vnikání vlhkosti do konstrukcí.
| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek
<x02>Konstrukce</x02>

„Domácí konzervace”

Vydáno dne 11. 04. 2009 (7265 přečtení)
Interiér mlýnů je tvořen různorodým materiálem různého stáří. Péče o celý komplex je velice složitá a náročná. Pokud to jen jde, vyplatí se provádět kontrolu spojenou zároveň s běžnou údržbou častěji, než pak najednou opravovat polovinu stavby i s vybavením. Mnohé věci si sám majitel, pokud je alespoň trošku zručný, dovede udržovat sám. Ne na všechno ale stačí. Kde však je ta hranice, kterou se nesmí překročit, aby nedošlo k nezvratnému poškození naší amatérskou opravou? Tento článek by měl alespoň trochu poradit, co zmůže majitel sám, pokud bude správně dodržovat postupy, koncentrace roztoků a hlavně šetrně zacházet s vybavením, a zároveň by měl upozornit na situace, které vyžadují jen zásah zkušeného konzervátora či restaurátora.
| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek
<x02>Konstrukce</x02>

Údržba dřevěných částí mlýnů

Vydáno dne 11. 04. 2009 (7097 přečtení)
Každý správný mlynář se snaží zachovat své zařízení v provozuschopném stavu co nejdéle, neboť tak mu velí odvěké zákony ekonomiky. Potkala jsem na svých cestách dřevěné mlýnské převody ze třetího, šestého a desátého století. Převody stále funkceschopné, i když dávno nepoužívané. Tyto moje cesty ale vedly pouští a utvrdily mne v jediném poznání – dřevo je věčný materiál, avšak pouze za určitých podmínek a okolností.
| Vložil: Petr Veselý | Informační e-mailVytisknout článek
<x02>Konstrukce</x02>

Diagramové značky

Vydáno dne 31. 05. 2008 (6786 přečtení)
Diagramové značky se používají při zjednodušeném zakreslení technologického vybavení ve mlýně do přehledného diagramu.
<x02>Konstrukce</x02>

Nové poznatky o technologickém vybavení větrných mlýnů v ČR

Vydáno dne 17. 05. 2008 (8567 přečtení)
Výtah s referátu předneseném na semináři Vesnické technické objekty ve Vysokém Mýtě v říjnu 2007

Vývoj technologie vodních mlýnů je probrán v různých učebnicích a publikacích, naposledy ukázkově v knize p. Štěpána Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Větrné mlýny zatím zůstávaly jaksi mimo... Proto chci na několika příkladech ukázal, že i do větrných mlýnů pronikl prudký rozvoj technologie obilních mlýnů v první polovině 20. století.
<x02>Konstrukce</x02>

Z průzkumu mlecích kamenů v roce 2007

Vydáno dne 14. 04. 2008 (4149 přečtení)
Terénní průzkum mlecích kamenů, první mlecí kameny našich mechanických mlýnech, nálezy pomůcek k překlápění běhounů, vybavení mlecích kamenů – spodků...
<x02>Konstrukce</x02>

Kameny v českých mlýnech

Vydáno dne 14. 04. 2008 (7696 přečtení)
Nejčastěji jsou mlecí kameny používány v tzv. kamenném složení, které tvoří dva kameny – spodek a běhoun. Spodek (též ležák) je spodní, neotáčející se mlecí kámen, ve středu s kruhovým otvorem (ve spodní části upraveným čtyřhranným otvorem) k osazení kuželice, sloužící jako ložisko pro železí (svislá hřídel, která přenáší energii na běhoun). Běhoun je opatřený kruhovým otvorem s vysekanými „zádlaby“ pro kypřici (do ní zapadá železí) na straně mlecí plochy.
<x02>Konstrukce</x02>

Větrné poměry na Moravě a ve Slezsku

Vydáno dne 02. 02. 2006 (12221 přečtení)

Článek pojednává o větrných poměrech ma Moravě a ve Slezsku oblastech s největším výskytem větrných mlýnů v Českých zemích.

<x02>Konstrukce</x02>

Otáčení německým větrným mlýnem

Vydáno dne 09. 01. 2006 (4385 přečtení)
Většina větrných mlýnů německého typu se otáčí pomocí vůzku („kozlík”).
<x02>Konstrukce</x02>

Systém stabilního plynového motoru na koks

Vydáno dne 31. 12. 2005 (7829 přečtení)

Tyto motory se běžně používaly na vodních mlýnech, stejně tak jako dřevoplynové, benzínové a naftové.
(Na větrných mlýnech byly instalovány jen vyjímečně v rámci jejich modernizace. U nás používaly tento typ motoru jen mlýny ve Chvalkovicích a Petrovicích.) pozn. autora

<x02>Konstrukce</x02>

Konstrukce větrného mlýnku s turbínou

Vydáno dne 29. 12. 2005 (11421 přečtení)

Tato skupina větrných mlýnů je nejmladší a nebyla ještě předmětem řádného teoretického ani terénního výzkumu. Proto je třeba se o nich zmínit obšírněji. Výzkumem tohoto typu mlýnků se intenzívně zabývá Ing. Jan Doubek z Přerova

<x02>Konstrukce</x02>

Halladayova turbína

Vydáno dne 29. 12. 2005 (11806 přečtení)

Technicky unikátním řešením pohonu mlýna pomocí větru je využití Halladayovy turbíny.

|0-15|15-18|

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.