※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

<y01>Dochované</y01>

Borovnice

Vydáno dne 12. 07. 2006 (6389 přečtení)
Typ: německý
Stav: zbytky
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Využití: žádné
Kulturní památka č. 28343/6-3442 z r. 1964

Z někdejších 5 borovnických mlýnů se částečně zachoval do naší doby jen jediný. Je to jediný větrný mlýn německého typu v Čechách. Stál asi 1000m VJV od křižovatky silnic do Borovnice, Pecky a Horky na táhlém hřebeni kde najdeme ještě původní základovou podezdívku ve tvaru kříže.
Lokalita leží v nadmořské výšce cca 512 m.

Zaniklým borovnickým mlýnům se věnuje samostatný článek.

Borovnice
Borovnice
Borovnice
Borovnice-výřez ze stabilního katastru
Poslední borovnický větřák v 60tých letech 20. století výřez z katastru
Borovnice
Borovnice
Borovnice
Borovnice
2006 2006 2006 model mlýna

Byl postaven v roce 1841 Augustinem Haklem na pozemku Augustina Čeřovského domkáře z čp. 189 ve Velké Borovnici v trati Winter Seite. Roku 1943 je pozemková parcela, na níž stojí tento větrný mlýn,označena číslem 413. Pracovalo se v něm ještě za 2. světové války; po válce byl obnoven.
Až do roku 1968 stál na svém místě a byl několikrát opravován. Například v roce 1966 po zásahu blesku.
V roce 1968 byl na základě rozhodnutí Krajské památkové správy i přes velký odpor občanů i MNV Borovnice mlýn rozebrán a převezen ke konzervaci do Hostinného.

Podle zpráv v denním tisku uvažovalo se o přenesení mlýna do Dolánek, kde za vedení Muzea Českého ráje v Turnově měl být vybudován skanzen. Bylo posléze rozhodnuto, že po renovaci bude tento větrný mlýn umístěn ve skanzenu ve Vrchlabí. Po několika letech se stále nic nového v této záležitosti neudálo a borovničtí občané stále bojovali o navrácení větřáku na původní místo.
30. 6. 1979 vzplanulo základové trámoví větrného mlýna, které nebylo odvezeno ke konzervaci do Hostinného. Při té příležitosti se borovničtí dozvěděli, že celý větrný mlýn dávno shnil a rozpadl se kdesi ve Vrchlabí.
Naštěstí to nebyla pravda a dalším pátráním se zjistilo, že zbytky mlýna skončily ve skazenu v Kouřimi. Bohužel nevhodně umístěné zbytky mlýna se dnes už rozpadají a pro rekonstrukci borovnického větřáku jsou již nepoužitelné.
Takový je tedy konec jedné historické stavby, o jejíž existenci Borovničtí občané tolikrát bojovali a snažili se o její záchranu příštím generacím.
Nedůslednost památkové péče tak vedla k likvidaci posledního větrného mlýna německého typu na území Čech.

Kouřim
Kouřim
Kouřim
Kouřim
Takto je borovnický větřák složen v Kouřimi Hlavní hřídel Moučnice ve stodole
Půdorys mlýna měl rozměry 5,5 x 5,3 m a celkovová výška byla 11,2 m. Mlýnské složení pocházelo z roku 1878. Mlýn je podle svého majitele označován jako Haklův čp. 5 a je stále chráněn Státní památkovou správou. Tento mlýn byl často zobrazován. Např. jeho model asi z roku 1925 je v Okresním muzeu v Nové Pace.

Od roku 1997 se borovničtí opět snaží navrátit dominantu jejich obce zpět tam kam patří. Pomoci jim k tomu může podrobná ikdyž nepřesná dokumentace mlýna, kterou v roce 1965 provedla firma Stavoprojekt Hradec Králové.
Sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel Technického muzea v Brně má ve svém programu mimo jiné pomoci záměru borovnických o znovuobnovení větrného mlýna na původním místě.

[Akt. známka: 1,56 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5

| Vložil: Petr Veselý | Počet komentářů: 1031 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.