※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

<x13>Přátelé větrných mlýnů</x13>

Hodnocení prvního roku existence sekce

Vydáno dne 10. 10. 2006 (3153 přečtení)
Vážené kolegyně a kolegové, členové sekce větrné mlýny

Před rokem jsme se majitelé, badatelé a příznivci větrných spojili a založili sekci Větrných mlýnů při Kruhu přátel Technického muzea v Brně. K dnešnímu dni je nás 32 řádný a jeden čestný člen. Do prvního roku činnosti jsme si dali, myslím, dost náročný program. A jeho plnění si dovolím nyní zhodnotit:

Plnění jednotlivých bodů programu:

-- informace odborné veřejnosti o vzniku a plánech sekce
> zásluhou pana Koče vyšlo několik článků o vzniku sekce, informace je na serveru Povětrník Petra Veselého
> server Povětrník - byl široce propagován

-- informovanost uvnitř sekce
> vyšla dvě čísla zpravodaje sekce s názvem Hasačert. První v únoru a druhé číslo ke dni výročního setkání.
> aktuální informace byly operativně zveřejňovány na serveru Povětrník o který vzorně pečuje P. Veselý

-- informace o možnosti a termínech dotací
> je součástí každého čísla Hasačerta

-- propagace větrných mlýnů jako technických památek
> o větrných mlýnech vyšlo několik článků ve všeobecném i odborném tisku nejvíce zásluhou B. Koče a J. Doubka (např. Státní správa, Stavební listy, Caravaning, Extra, aj.)

-- stálá výstava o větrných mlýnech v Rymicích
> zásluhou Mgr. Vladislavy Bělíkové byla výstava J. Doubka pod názvem Cestou větru instalována ve tvrzi v Rymicích a od 9. června ji navštívilo již mnoho návštěvníků

-- zájezd do Giffhornu
> proběhl v termínu 6.-8. května přesně podle plánu (viz. samostatné hodnocení P. Veselého)

-- návrh na ochranu vhodných větrných mlýnků s turbínou
> na základě terénního průzkumu Radima Urbánka, P. Veselého a J. Doubka byly na MK podány návrhy na dva vybrané mlýnky. Na výzvu MK byl J. Urbánkem a J. Doubkem zpracován posudek na další návrhy na ochranu větrných mlýnků, které byly na MK podány již dříve.

-- podpora sdružení Větrák ve snaze obnovit větrný mlýn v Borovnici
> jako podpora snažení místního sdružení uspořádal J. Doubek výstavu o větrných mlýnech v prosinci 2005 v muzeu v Nové Pace a osobní účastí při otevření památníku podpořil snahu Jiřího Chvojky a sdružení Větrák.

-- spolupráce na TV seriálu o větrných mlýnech
> podle požadavků Bedřicha Ludvíka B. Koč a J. Doubek upřesňovali scénář k jednotlivým dílům seriálu. Realizace vázne na penězích.

-- zajistit podzimní zasedání a výlet sekce
> zasedání sekce je připraveno na 20. října a výlet po větrných mlýnech střední Moravy na 21. října. Navštívíme mlýny Chvalkovice, Velké Těšany, Rymice, stálou výstavu o větrných mlýnech a Partutovice.

-- pomoc při rekonstrukci větrného mlýna ve Světlíku
> Luděk Štěpán, R. Urbánek a J. Doubek se zapojili do projektové přípravy rekonstrukce vnitřního zařízení větrného mlýna ve Světlíku

-- navázání spolupráce se Slovenskou mlynologickou spoločnosťou
> pánové L. Štěpán, R. Urbánek a J. Doubek se zúčastnili i s referáty Sympózia 2006 ve Vráblích s mlynářskou tématikou a zároveň se stali členy Slovenské mlynologické spoločnosti


Závěrem mohu jen konstatovat, že program prvního roku činnosti sekce byl splněn.

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.