※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

<x11>Sbírka</x11>

Svatý Vinok - patron mlynářů

Vydáno dne 11. 03. 2009 (6016 přečtení)
Byl jsem na posledním setkání ve Vilémově vybídnut, abych jakožto teolog zjistil, kdo je vlastně nebeským patronem mlynářů, případně koho by bylo nejlepší si jako světce a pomocníka mlynářů připomínat. Již tenkrát jsem pojal myšlenku, že by se patrně mělo jednat o nebeského patrona, který by mlynáře v Evropě i u nás spojoval – tj. takového, který by byl součástí jak západní, tak i východní křesťanské tradice.

Brzy jsem naznal, že vážných kandidátů je hned několik. Je to například mučednice sv. Kateřina Alexandrijská (+ 305), která byla lámána v kole, sv. mučedník Leodegarius (+ 616), sv. Arnulf ze Soissons (+1087), sv. mučednice Kristína z Bolzána v Toskánsku (+ 250) anebo sv. mučedník Viktor z Marseilles (+290) zobrazovaný s mlýnským kamenem u nohy. U uvedených i u několika dalších světců uváděných v encyklopediích jako patroni mlynářů, však bylo spojení s mlýny a mlynářstvím nejasné, případně se mlýnský kámen či kolo stalo prostředkem jejich mučení. Výjimkou je sv. Vinok (+ 717), opat kláštera ve Wormhoutu u Dunkirku. Je zajisté potěšující, že sv. Vinok je uctíván jak západní, tak i východní církví.

SVATÝ VINOK

Přesné datum narození sv. Vinoka (angl. Winnoc), který se řadí ke světcům starobylé keltské křesťanské tradice neznáme. Narodil se ve Wellsu v VI. století a údajně pocházel z královského rodu. Dle některých pramenů byl jeho otcem dokonce sv. Judicael. Vyrůstal a vzdělání získal v Bretani, kam jeho rodina uprchla před invazí Sasů do Británie. Byl mnichem kláštera v Sithiu (Saint Omer), jehož představeným byl sv. Bertin. Sv. Vinok založil klášter, kostel a nemocnici ve Wormhoutu u Dunkirku a působil tam jako představený. Zasloužil se o evangelizaci a přijetí křesťanství mezi obyvateli v celé oblasti.

Svatý Vinok


Reprodukce ikony sv. Vinoka od diákona Pavla z pravoslavného monastýru v Diksmuide v Belgii.

Dle kronikářů a jeho životopisců byl velmi skromný a vždy měl na paměti evangelijní přikázání, podle kterého „kdo nepracuje, ať nejí.“ S velkým nasazením se věnoval těžké manuální práci jako kterýkoliv jiný z mnichů, i když byl jejich představeným. Když se dožil stáří, modlil se, aby mohl v práci pokračovat. Dostalo se mu Boží pomoci v podobě ručního mlýnku na obilí, s jehož pomocí mlel mouku a dokázal nasytit ostatní mnichy i chudé z širokého obilí.

Jednoho bratra pak přivedla zvědavost k tomu, že se chtěl škvírou ve zdi mlýnice podívat, jak vlastně tak starý člověk dokáže udělat tolik těžké práce a semlít spoustu obilí. Zvědavec načas pozbyl zraku, avšak jeho oči byly vyléčeny na Vinokovu přímluvu.

Svatý Vinok zemřel 6. listopadu 717 a 6. listopad je připomínán také jako jeho hlavní svátek. 18. září se pak připomíná přenesení jeho ostatků z Wormhoutu do Bergues-Saint-Winnoc r. 899. Podle kronikářů a legendistů bylo tenkrát mnoho lidí, kteří stáli u cesty, zbaveno četných nemocí, obzvláště pak kašle a horečky. Sv. Vinok je pokládán za nebeského patrona mlynařů a je uctíván také jako přímluvce za déšť v obdobích sucha. Jeho přímluvy zbavují horečky a kašle.

V současnosti je ctěn jako světec a divotvůrce v prostředí církve římskokatolické a pravoslavné i některými anglikány.

Bývá zobrazován jako představený kláštera s ručním mlýnkem na obilí. Někdy také s královskou korunou a žezlem u nohou a s kostelem a mostem v pozadí.

Mgr. Roman Juriga


Patroni mlynářů podle Catholica.cz
3. února sv. Blažej
16. května sv. Jan Nepomucký [Ioannes Nepomucenus m. Pragæ]
18. července sv. Arnulf [Arnulphus ep. Meten]
24. července sv. Kristina (z Tuscia v Bolseně) [Christina virgo et m.]
26. července sv. Jáchym a sv. Anna [Ioachim et Anna ]
14. srpna sv. Arnulf [Arnulphus ep. Suessionen]
1. září sv. Verena [Verena ]

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.