※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

<x09>Větrné mlýnky s turbínou</x09>

Konkrétní příklady záchrany i zániku větrných mlýnků s turbínou

Vydáno dne 26. 02. 2014 (1376 přečtení)
V soupise jsme uvedli seznam všech nalezených objektů větrných mlýnků s turbínou. Jejich stav je však velmi různý. Kompletních mlýnků tj. takových, které mají všechny základní části, tzn. tělo, turbínu, mlecí zařízení případně i vysévací část je celkem 33. To není mnoho, vezme-li s trochou nadsázky v úvahu, že z hlediska počtu jsou vzácnější než románské kostely, kterých se dochovalo mnohem více. O to je důležitější se věnovat záchraně každého z nich.

Na všech ostatních lokalitách některá z hlavních částí chybí. Nejčastěji chybí větrná turbína. Jsou ale případy, kdy naopak z mlýnku zůstala jenom turbína na příhradovém stožáru (např. Albrechtice č. p. 178).

Dříve uvedený seznam se neustále mění. Každý rok procházíme oblast výskytu mlýnků a postupně se nám daří nacházet nové mlýnky na dalších lokalitách a naopak při opakovaných návštěvách nás občas čeká nemilé překvapení, mlýnek už nenajdeme. Mlýnky zanikají, protože se rozpadají a není vůle majitelů je opravňovat, nebo přímo překáží nové výstavbě. Takto za dobu našeho bádání zaniklo už 11 mlýnků. Např. v Horních Bludovicích č. p. 621 zmizel mlýnek beze stopy, neboť překážel nové výstavbě. Na jeho místě je dnes pergola sloužící jako garáž. Nebo v jiném případě si mlýnek někdo odveze – majitelé ani neví komu a na co mlýnek dali. Např. Těrlicko Kostelec č. p. 42. Ve Václavovicích Na Forotě č. p. 60 se podařilo ze zbytků ležících na poli zachránit stožárovou tyč, litinové ozubení a držáky na lopatky.
V několika případech jsme se včas dozvěděli, že mlýnek je určen do šrotu a podařilo se nám zachránit technologii – např. Vyšní Lhoty č. p. 187. Zde byla sejmuta turbína a rozebráno mlecí zařízení. Tělo mlýnku již nebylo schopné převozu, proto bylo důkladně zdokumentováno. Podle výkresů se připravuje rekonstrukce mlýnku v areálu větrného mlýna v Přemyslovicích.

Vladimíru Kuchařovi z Horní Datyně se podařilo, zachránil turbínu a mlecí zařízení větrného mlýnku v Dolní Datyni Na roli č. p. 26, který byl vyvrácen větrem. Mlecí zařízení renovoval a nyní slouží jako exponát na různých výstavách upozorňujících na tuto zajímavou památku a nutnost její ochrany.

Dva mlýnky byly zachráněny díky muzeím. První byl v roce 1997 převezen z Albrechtic do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Další rekonstruovaný mlýnek, veřejnosti přístupný, stojí v areálu Kotulovy dřevěnky v Havířově.

Z původní oblasti rozšíření na Severní Moravě se mlýnky dostávaly i dál. Známe dva mlýnky převezené z Ostravska, které dále sloužily svému původnímu účelu. V roce 1965 si horník Šulc převezl na svoji usedlost nad obcí Korňa jeden takový již nepoužívaný mlýnek. Zde šrotoval až do roku 1975 a mlýnek dodnes udržuje v dobrém stavu.

Větrný mlýnek, kterému hrozil zánik v obci Tošanovice, posloužil jako základ inovovanému typu v Jindřichovicích pod Smrkem. Tento mlýnek jako jediný ze všech pravidelně mele obilí i nyní.

Představitelé některých obcí si v poslední době začali uvědomovat význam těchto staveb a začínají s osvětou. Na několika místech v letech 2010 a 2011 byly v obecních knihovnách instalovány výstavy o větrných mlýnech a mlýncích. Výstavy představují tyto technické stavby v souvislostech i ukazuje na nutnost přistupovat k nim jako k vzácným památkám.

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.