※ větrné mlýny v českých zemích ※
▫▫▫ webík pro potěchu oka i ducha ▫▫▫

Motto: Větrné mlýny bývaly v naší minulosti symbolem pokroku,
             možná by jimi mohly být i dnes.                                autor

<x02>Konstrukce</x02>

Diagramové značky

Vydáno dne 31. 05. 2008 (6772 přečtení)
Diagramové značky se používají při zjednodušeném zakreslení technologického vybavení ve mlýně do přehledného diagramu.

• Diagramové značky známe v jednoduché podobě už z doby před první světovou válkou (např. Hudec 1908).
• Uceleně je s vysvětlením publikoval nejspíš až Ing. František Tureček (Tureček, nedatováno, s. 2 až 4 - ovšem víme, že se jedná o učebnici používanou na tehdejší mlynářské a pekařské škole v Břeclavi, která zde končí v roce 1938).
• Při čtení diagramu se postupuje podle směru technologického postupu: od čistírenské části včetně loupání, přes mletí, vysévání, čištění krupice až po sjednocování kvality mlynářských produktů (finální míchání výrobků).
• Diagramové značky se (částečně) liší v různých obdobích.
• Umět číst diagramové značky má smysl i proto, že pro poznávání vývoje mlýnů (zejména vodních a parních) a jejich specifik je velmi užitečná a nenahraditelná původní plánová dokumentace. V období mezi světovými válkami pak není výjimečné, že dokumentace obsahuje i diagram (zpravidla pouze nového stavu) technologického vybavení.
• Diagramové značky bývají doplněny dalšími údaji. Pokud se jedná např. o válcové stolice nebo hranolové vysévače, jsou uvedeny průměr a délku válců, resp. motáků vysévačů. (např. Lehovec 1936, s. 14) Používané jednotky jsou buď v cm nebo mm; vždy pro konkrétní diagram jednotně.

Diagramové značky


Popisky k jednotlivým značkám:

K čištění obilí:

1. žebro, 2. tarár, 3. aspirátér, 4. magnet (pevný), 5. koukolník

K loupání a čištění povrchu zrna:
6. periodická loupačka, 7. průchodová loupačka, 8. kartáčka

K mletí:
9. kamenné složení, 10. kamenné složení s aspirací, 11. válcová mlecí stolice s rýhovanými válci, 12. válcová mlecí stolice s hladkými válci, 13. válcová mlecí stolice s porcelánovými válci

K vysévání meliva a čištění a třídění krupice:
14. hranolový vysévač, 15. odstředivý vysévač, 16. rovinný vysévač, 17.a jednoduchá reforma (čtyřrámečková), 17.b dvojitá reforma (čtyřrámečková)

K dopravě:
18. jednoduchý výtah, 19. dvojitý výtah, 20. násypný koš ústící do výtahu, 21. samostatný násypný koš, 22. spádová trubka

Odlučovací zařízení:
23. autokap, 24. centriklon, 25. tlakový filtr, 26. sací filtr, 27. větrák.

Další (méně používané) značky:
dz moučnice
dz šnek
- moučnice s vysévacím pytlíkem
a hasačertem
- šnekový dopravník


- krupník - značka stejná jako pro (periodickou) loupačku s textem - krupník.

Použitá literatura:
Hudec, J.: Nástin praktického mlynářství, Praha 1908
Lehovec, A.: Stručný nástin praktického mlynářství pro mlynáře a tovaryše, Praha 1936.
Pavliš, M. – Plisková, V. – Pliska, V.: Průmyslová výroba krmiv a mlynářství. Technologie pro 3. ročník SPŠ potravinářské technologie. Praha 1979.
Pavliš, M. – Plisková, V. – Pliska, V.: Průmyslová výroba krmiv a mlynářství. Technologie pro 4. ročník SPŠ potravinářské technologie. Praha 1981.
Tureček, F.: Mlynářství, díl III. Sbírka diagramů mlýnů. Nelokalizováno, nedatováno.

Zpracovali: PhDr. Radim Urbánek, Ing. Jan Doubek

Stránky Kruhu přátel Technického muzea v Brně (TMB) sekce větrné mlýny
Vytvořeno pomocí phpRS - redakčního systému.